Μαθήματα

Εξάμηνο:

Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής
Εξάμηνο 1
ΜΕΑ_114 Επιστήμη των Υλικών Ι Λαμπέας Γεώργιος, Τσερπές Κωνσταντίνος
Εξάμηνο 2
ΜΕΑ_123 Επιστήμη των Υλικών ΙΙ Τσερπές Κωνσταντίνος, Λαμπέας Γεώργιος
Εξάμηνο 3
MEA_214 Αντοχή Υλικών I Τσερπές Κωνσταντίνος, Αποστολόπουλος Χάρης
Εξάμηνο 4
ΜΕΑ_223 Αντοχή Υλικών ΙΙ Τσερπές Κωνσταντίνος, Λαμπέας Γεώργιος
Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής
Εξάμηνο 7
ΜΕΑ_ΜΕ38 Ελαφρές Κατασκευές (Επιλογής) Λαμπέας Γεώργιος
ΜΕΑ_ΜΕ4 Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών (Επιλογής) Τσερπές Κωνσταντίνος
ΜΕΑ_ΜΥ1 Θεωρία Ελαστικότητας (Επιλογής) Τσερπές Κωνσταντίνος
Εξάμηνο 8
ΜΕΑ_ΜΕ16 Ανώτερη Αντοχή Υλικών (Επιλογής) Λαμπέας Γεώργιος, Αποστολόπουλος Χάρης, Τσερπές Κωνσταντίνος
ΜΕΑ_ΜΕ17 Τεχνολογίες Πολυμερών & Συνθέτων Υλικών (Επιλογής) Τσερπές Κωνσταντίνος, Λαμπέας Γεώργιος
ΜΕΑ_ΜΕ20 Ανάλυση Μεταλλικών Κατασκευών & Οριακής Φόρτισης (Επιλογής) Αποστολόπουλος Χάρης
Εξάμηνο 9
ΜΕΑ_ΜΕ19 Βασικά Στοιχεία Αεροναυπηγικών Υλικών (Επιλογής) Λαμπέας Γεώργιος, Τσερπές Κωνσταντίνος
ΜΕΑ_ΜΥ13 Θραυστομηχανική και Δομική Ακεραιότητα (Επιλογής) Λαμπέας Γεώργιος
Εξάμηνο 10
ΜΕΑ_ΜΕ32 Κόπωση Αεροναυπηγικών Κατασκευών (Επιλογής) Λαμπέας Γεώργιος, Τσερπές Κωνσταντίνος
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής
Εξάμηνο 7
ΜΕΑ_ΑΜ12 Ανάλυση Αεροπορικών Κατασκευών Λαμπέας Γεώργιος
ΜΕΑ_ΑΜ27 Αεροναυπηγικά Υλικά Λαμπέας Γεώργιος, Τσερπές Κωνσταντίνος
Εξάμηνο 8
ΜΕΑ_ΑΜ34 Ειδικά Θέματα Ανάλυσης Αεροπορικών Κατασκευών (Επιλογής) Λαμπέας Γεώργιος, Τσερπές Κωνσταντίνος
Γ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ