Μαθήματα

Εξάμηνο:

Εξάμηνο 1
24114 Επιστήμη των Υλικών Ι Παντελάκης Σπύρος
Εξάμηνο 2
24123 Επιστήμη των Υλικών ΙΙ (Μεταλλογνωσία) Παντελάκης Σπύρος
Εξάμηνο 3
24214 Αντοχή Υλικών Ι Τσερπές Κωνσταντίνος, Αποστολόπουλος Χάρης
Εξάμηνο 4
24223 Αντοχή Υλικών ΙΙ Τσερπές Κωνσταντίνος, Λαμπέας Γεώργιος
Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής
Εξάμηνο 7
24166 Σεμινάριο: Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας και Αντοχής των Υλικών (Επιλογής) Παντελάκης Σπύρος, Λαμπέας Γεώργιος, Αποστολόπουλος Χάρης, Τσερπές Κωνσταντίνος
Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Εξάμηνο 7
24ΜΕ38 Ελαφρές Κατασκευές (Επιλογής) Λαμπέας Γεώργιος
24ΜΕ4 Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών (Επιλογής) Παντελάκης Σπύρος, Τσερπές Κωνσταντίνος
Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής
Εξάμηνο 8
Ανάλυση Μεταλλικών Κατασκευών (Επιλογής) Αποστολόπουλος Χάρης
Τεχνολογίες Παραγωγής Πολυμερών & Σύνθετων Υλικών (Επιλογής) Παντελάκης Σπύρος
24ΜΕ16 Ανώτερη Αντοχή Υλικών (Επιλογής) Λαμπέας Γεώργιος, Αποστολόπουλος Χάρης, Τσερπές Κωνσταντίνος
24ΜΕ19 Αεροναυπηγικά Υλικά (Επιλογής) Παντελάκης Σπύρος
Εξάμηνο 9
Εισαγωγή στη Θραυστομηχανική (Επιλογής) Λαμπέας Γεώργιος, Τσερπές Κωνσταντίνος
24ΜΕ26 Ανάλυση Οριακής Φόρτισης (Επιλογής) Αποστολόπουλος Χάρης
Εξάμηνο 10
Κόπωση Αεροναυπηγικών Κατασκευών (Επιλογής) Παντελάκης Σπύρος
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Εξάμηνο 7
24ΑΜ12 Ανάλυση Αεροπορικών Κατασκευών Ι Λαμπέας Γεώργιος
Εξάμηνο 8
24ΑΜ16 Ανάλυση Αεροπορικών Κατασκευών ΙΙ Λαμπέας Γεώργιος
Γ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Εξάμηνο 1 (Χειμερινό)
Κωδικός Μάθημα Διδάσκοντες
ΜΕ624 Ειδικά Θέματα Αντοχής Κερμανίδης Θεόδωρος, Λαμπέας Γεώργιος, Αποστολόπουλος Χάρης, Τσερπές Κωνσταντίνος
ΜΕ628 Δομική Ακεραιότητα Παντελάκης Σπύρος, Αποστολόπουλος Χάρης, Λαμπέας Γεώργιος, Κερμανίδης Θεόδωρος, Τσερπές Κωνσταντίνος
Εξάμηνο 2 (Θερινό)
Κωδικός Μάθημα Διδάσκοντες
ΜΕ629 Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Υλικών Παντελάκης Σπύρος, Αποστολόπουλος Χάρης, Λαμπέας Γεώργιος
ΜΕ630 Εφαρμοσμένη Θραυστομηχανική Κερμανίδης Θεόδωρος