Ερευνητικές Περιοχές

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αντοχής των Υλικών (ΕΤΑΥ) δραστηριοποιείται σε 10 επιστημονικές περιοχές: