Επιστήμη των Υλικών Ι

Γενικά

Κωδικός: 24114

Περιγραφή

 • Ατομική δομή, δυνάμεις και δεσμοί μεταξύ των ατόμων.
 • Κρυσταλλική και άμορφη δομή των στερεών υλικών
 • Συνθήκες ισορροπίας και διαγράμματα φάσεων
 • Θερμικά ενεργοποιημένες αντιδράσεις (διάχυση, θερμικές κατεργασίες)
 • Μηχανική συμπεριφορά των υλικών σε ψευδοστατικά φορτία
 • Πλαστική παραμόρφωση κρυσταλλικών υλικών
 • Ελαστική και ελαστοπλαστική παραμόρφωση άμορφων υλικών
 • Μηχανική συμπεριφορά των υλικών σε μεταβαλλόμενα φορτία (κόπωση)
 • Φαινόμενα θραύσης και μηχανική της θραύσης.

Διδάσκοντες

Πρόγραμμα παραδόσεων

 • Οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται κάθε Τρίτη 9:00-11:00 πμ στην αίθουσα ΑΠ5
 • Οι φροντιστηριακές ασκήσεις γίνονται κάθε Πέμπτη 9:00-11:00 πμ στην αίθουσα ΑΠ5

Διδακτικά βιβλία

 1. ΘΕΩΔΩΡΟΣ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ''ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι'', ΠΑΤΡΑ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ,(Διδάσκεται στο πανεπιστήμιο)
 2. Γ. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, “Φυσική μεταλλουργία”, εκδόσεις Τζιόλα.
 3. N. DOWLING, “Mechanical behavior of materials”, Prentice Hall Publishers.
 4. E.E. GDOUTOS, C.A. RODOPOULOS, J.R. YATES, “Problems of fracture Mechanics and Fatigue A Solution Guide” Netherland, Kluwer Academic Publishers

Εξετάσεις

Η εξέταση του μαθήματος είναι γραπτή και γίνεται χωρίς βοηθήματα (βιβλία, σημειώσεις κτλ).Τα θέματα της εξέτασης είναι απλές ερωτήσεις από τις οποίες προκύπτει η κατανόηση της ύλης από τον φοιτητή και δεν στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του για αποστήθιση

θέματα εξετάσεων

ΗμερομηνίαΑρχείο
21-06-2012 21-06-2012.pdf
27-01-2012 27-01-2012.pdf
29-06-2011 29-06-2011.pdf
14-02-2011 14-02-2011.pdf
06-09-2010 06-09-2010.pdf
12-06-2010 12-06-2010.pdf
12-09-2008 12-09-2008.pdf
15-02-2008 15-02-2008.pdf
05-10-2007 05-10-2007.pdf
07-09-2007 07-09-2007.pdf
27-09-2006 27-09-2006.pdf
23-01-2006 23-01-2006.pdf