Τεχνολογία Επισκευών Δομικών Μερών Αεροσκαφών

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου σε αυτήν την τεχνολογική περιοχή περιλαμβάνουν την ανάλυση και τον σχεδιασμό επισκευών με χρήση επιθεμάτων σύνθετων υλικών συνδεδεμένων με κόλλα σε ηλωτές και συγκολλητές κατασκευές, κοιλώματα της ατράκτου, δομικά μέρη της πτέρυγας και στο χείλος προσβολής της πτέρυγας μετά από πρόσκρουση αντικειμένων. Η ανάλυση γίνεται με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του συντελεστή έντασης βλάβης, ενώ περιλαμβάνει και την εκτίμηση της ανάπτυξης βλάβης στο σύνθετο επίθεμα με την χρήση της μεθόδου προοδευτικής εξέλιξης της βλάβης.

 

Ανάλυση τάσεων επισκευής σε ηλωτές συνδέσεις.

Ανάλυση τάσεων επισκευής σε ηλωτές συνδέσεις.

 

Επισκευή κοιλώματος της ατράκτου.

Επισκευή κοιλώματος της ατράκτου.

 

Μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων και εκτίμηση αποκόλλησης επιθέματος σύνθετων υλικών που χρησιμοποιείται για την επισκευή ρηγματωμένης μεταλλικής πλάκας

Μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων και εκτίμηση αποκόλλησης επιθέματος σύνθετων υλικών που χρησιμοποιείται για την επισκευή ρηγματωμένης μεταλλικής πλάκας

 

Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων επισκευής ρηγματωμένης μεταλλικής πλάκας με επίθεμα σύνθετων υλικών συνδεδεμένο με κόλλα.

Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων επισκευής ρηγματωμένης μεταλλικής πλάκας με επίθεμα σύνθετων υλικών συνδεδεμένο με κόλλα.

 

Επίδραση διαστάσεων του επιθέματος στον συντελεστή έντασης τάσεων.

Επίδραση διαστάσεων του επιθέματος στον συντελεστή έντασης τάσεων.

 

Σύνδεση για την επισκευή οπής της ατράκτου.

Σύνδεση για την επισκευή οπής της ατράκτου.

 

Καμπύλες δύναμης μετατόπισης διαφορετικών επισκευών.

Καμπύλες δύναμης μετατόπισης διαφορετικών επισκευών.