Αεροναυπηγικά Υλικά

Γενικά

Κωδικός: ΜΕΑ_ΑΜ27

Περιγραφή

 

Υλικά των ελαφρών κατασκευών – Τα υλικά του αεροσκάφους – Αλουμίνιο – Κράματα Αλουμινίου (επίδραση των κύριων κραματικών στοιχείων στις ιδιότητες, μεταλλουργικές φάσεις στα κράματα αλουμινίου, μηχανισμοί σκλήρυνσης της μικροδομής, κωδικοποίηση των κραμάτων αλουμινίου, τεχνολογικές και μηχανικές ιδιότητες) – Τεχνολογίες κατεργασίας και διαμόρφωσης των αεροπορικών κραμάτων αλουμινίου – Χάλυβες – Κράματα Τιτανίου – Κράματα Νικελίου – Σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας – Σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας – Ίνες & υφάσματα – Τεχνολογίες διαμόρφωσης των αεροπορικών σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας – Κεραμικά υλικά – Φιλοσοφία ολοκληρωτικού σχεδιασμού και νέες κατασκευαστικές τεχνικές – Νέες διεργασίες συνένωσης και συγκόλλησης – Υβριδικά υλικά και βίο-υλικά – Αποτίμηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλο τον κύκλο ζωής.

 

Διδάσκοντες

Διδακτικά βιβλία

1. Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών, Παντελάκης Σπ. Γ. - Τσερπές Κ. Ι.