Ανάλυση Μεταλλικών Κατασκευών

Γενικά

Περιγραφή

Γενικά εισαγωγικά στοιχεία στις μεταλλικές κατασκευές . Στατική ανάλυση υπερστατικών φορέων – Ασκήσεις. Ανάλυση τάσεων σε ισοστατικούς και υπερστατικούς μεταλλικούς φορείς – Ασκήσεις Εισαγωγή στον Ευρωκώδικα 3. Ταξινόμηση διατομών – Κριτήρια σχεδιασμού, κατηγορίες φορτίων. Μόρφωση μεταλλικών φορέων – Στέγαση χώρων (επίπεδα δικτυώματα – χωρικά δικτυώματα – ολόσωμοι φορείς). Μέσα σύνδεσης (συγκολλήσεις – κοχλιώσεις). Συμπεριφορά μεταλλικών συνδέσμων μορφής Χ σε κτίρια. Αντιπυρική και αντιδιαβρωτική προστασία. Παραδείγματα μόρφωσης και ανάλυσης κτιρίων με την βοήθεια ηλεκτρονικού επαγγελματικού κώδικα.

Διδάσκοντες

Πρόγραμμα παραδόσεων

Οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται κάθε Πέμπτη 18:00-21:00 στην αίθουσα ΑΠ6.