Ανάλυση Μεταλλικών Κατασκευών & Οριακής Φόρτισης

Γενικά

Κωδικός: ΜΕΑ_ΜΕ20

Περιγραφή

 

Γενικά εισαγωγικά στοιχεία για τον δομικό χάλυβα. Ανάλυση υπερστατικών φορέων – Ασκήσεις. Ανάλυση τάσεων σε μεταλλικούς φορείς – Ασκήσεις. Εισαγωγή στον Ευρωκώδικα 3 (EC3). Κανονισμοί Σχεδιασμού Μεταλλικών Κατασκευών, σύμφωνα με τον EC3. Μόρφωση μεταλλικών φορέων, Ταξινόμηση διατομών – Κατηγορίες φορτίων και Κριτήρια Σχεδιασμού. Συνδέσεις (συγκολλήσεις – κοχλίες) – Ασκήσεις. Σύνδεσμοι μορφής Χ – Λυγηρότητα – Ασκήσεις. Σύνθετες καταπονήσεις – Ασκήσεις. Ελαστοπλαστική Ανάλυση. Μέθοδοι Πλαστικής Ανάλυσης – Ασκήσεις. Θεωρία Μηχανισμών – Εφαρμογή σε δοκούς και πλαίσια – Ασκήσεις. Αναβάθμιση δομικού μεταλλικού στοιχείου μέσω εφαρμογής της Τεχνολογίας UIT (Ultrasonic Impact Treatment). Επίδραση της Διάβρωσης και αντιδιαβρωτική προστασία (καθοδική, ανοδική προστασία). Αντιπυρική προστασία. Στέγαση χώρων (επίπεδα δικτυώματα – χωρικά δικτυώματα  – ολόσωμοι φορείς). Παραδείγματα μόρφωσης και ανάλυσης κατασκευών με την βοήθεια ηλεκτρονικού επαγγελματικού κώδικα.

 

Διδάσκοντες

Πρόγραμμα παραδόσεων

Οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται κάθε Πέμπτη 18:00-21:00 στην αίθουσα ΑΠ6.

Διδακτικά βιβλία

1. Σιδηρές Κατασκευές: Ανάλυση και Διαστασιολόγηση, Ιωάννης Κ. Βάγιας