Παροχή Τεχνολογικών Υπηρεσιών

Το Εργαστήριο έχει αποκτήσει υψηλού επιπέδου βασική υποδομή και σύγχρονο εξοπλισμό σε μηχανήματα, συσκευές ελέγχου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προγράμματα λογισμικού. H τεχνογνωσία που έχει συσσωρευτεί, ο εξοπλισμός και το ανθρώπινο δυναμικό του εργαστηρίου επιτρέπουν την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη βιομηχανία και τους παραγωγικούς φορείς. Επιπλέον, το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με το πρότυπο  EN ISO/IEC 17025 για μηχανικές δοκιμές εφελκυσμού και κόπωσης σε μεταλλικά υλικά (Αρ.Πιστοποιητικού 798).