Αντοχή Υλικών I

Γενικά

Κωδικός: MEA_214

Περιγραφή

Η έννοια της τάσης – Μονοαξονική και επίπεδη εντατική κατάσταση – ανάλυση τάσεων – κύκλοι MOHR. Ορθές και διατμητικές παραμορφώσεις – ανάλυση παραμορφώσεων στο επίπεδο, κύκλοι MOHR παραμορφώσεων – Μηκυνσιόμετρα – Σχέσεις παραμορφώσεων μετατοπίσεων, συνθήκες συμβιβαστού – Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων – νόμος του HOOKE – εφαρμογές σε στατικά ορισμένα και στατικά αόριστα επίπεδα δικτυώματα. Λεπτότοιχα κυλινδρικά δοχεία υπό πίεση. Θερμικές τάσεις. Ενέργεια και έργο παραμόρφωσης – ενεργειακά θεωρήματα – Αρχή της ελάχιστης ενέργειας παραμόρφωσης – Μέθοδος Castigliano – εφαρμογές. Κριτήρια αντοχής.

Εργαστηριακές ασκήσεις: Πείραμα εφελκυσμού, πείραμα κρούσης, πείραμα φωτοελαστικότητας, Μέτρηση παραμορφώσεων, Σκληρομετρήσεις.

Διδάσκοντες

Διδακτικά βιβλία

1. Αντοχή Υλικών I, Θ. Κερμανίδης

2. Τεχνική Μηχανική, Βουθούνης Παναγιώτης