Υπολογιστικός εξοπλισμός

ΕΞΟΠΛIΣΜΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

 • 3 Σταθμοί Εργασίας AMD – Opteron
 • 2 Σταθμοί Εργασίας Intel Xeon Quad-core
 • 25 Desktop & Notebook PCs

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 • PAM-CRASH FE SOFTWARE CODE: κατάλληλο για την επίλυση ισχυρά μη γραμμικών δυναμικών προβλημάτων.
 • ANSYS FE SOFTWARE CODE : εμπορικό πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων.
 • BEASY Software Code: εμπορικό πρόγραμμα συνοριακών στοιχείων.
 • LTSM - BE Software Code: πρόγραμμα συνοριακών στοιχείων που αναπτύσσεται από το Εργαστήριο.
 • LTSM-F Code: πρόγραμμα του Εργαστηρίου για τον υπολογισμό διάδοσης ρωγμών κόπωσης υπό τυχαία ιστορικά φόρτισης.
 • LTSM-C Code: πρόγραμμα του Εργαστηρίου για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς ερπυσμού μεταλλικών υλικών.
 • LTSM-OPT Code: πρόγραμμα του Εργαστηρίου για την εκτίμηση κόστους διεργασιών παραγωγής και συνένωσης κατασκευαστικών στοιχείων από σύνθετα υλικά.
 • WINDOWS XP (32bit, 64bit), Windows Vista (Operating Systems).