Τσερπές Κωνσταντίνος

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο:
+30 2610 969498 / +30 2610 969439
Fax:
+30 2610 997190
Email:

Βιογραφικό Σημείωμα

1999: Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών,

2003: Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών,

1999-2003: Επιστημονικός Συνεργάτης Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών & Κατασκευών,

2004-2010: Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης στα Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.,

2004-2007: Μεταδιδακτορικός εξωτερικός συνεργάτης ερευνητής στο Ε.Μ.Π.,

2006-2010: Μεταδιδακτορικός εξωτερικός συνεργάτης ερευνητής στο Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών του Παν/μίου Πατρών,

1/2011-3/2014: Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

4/2014-6/2019: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

6/2019-σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 Ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει 67 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 5 κεφάλαια σε βιβλία και 82 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει συνεκδόσει τέσσερα διεθνή βιβλία. Κριτής σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών περιοδικών.


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών