Τσερπές Κωνσταντίνος

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο:
2610 969498
Fax:
2610 997190
Email:

Βιογραφικό Σημείωμα

1999: Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών,

2003: Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών,

1999-2003: Επιστημονικός Συνεργάτης Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών & Κατασκευών,

2004-2010: Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης στα Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.,

2004-2007: Μεταδιδακτορικός εξωτερικός συνεργάτης ερευνητής στο Ε.Μ.Π.,

2006-2010: Μεταδιδακτορικός εξωτερικός συνεργάτης ερευνητής στο Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών του Παν/μίου Πατρών,

1/2011-3/2014: Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

4/2014-σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 15 Ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει 34 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 1 κεφάλαιο σε βιβλίο και 45 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει συνεκδόσει ένα διεθνές βιβλίο. Κριτής σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών περιοδικών.


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών