Αποστολόπουλος Χάρης

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τηλέφωνο:
2610 969459
Fax:
2610 997190
Email:

Βιογραφικό Σημείωμα

Ονοματεπώνυμο

 

:

Χάρης Αλκ. Αποστολόπουλος

 

Τόπος και ημ/νία γέννησης

 

:

Αγρίνιο, Ελλάδα, 10/02/1955

Εθνικότητα

 

:

Ελληνική

Οικογ. κατάσταση

 

:

Έγγαμος, τρία παιδιά

Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση

:

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πάτρας

Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αντοχής Υλικών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πάτρας

26500 Πάτρα, Ελλάδα

Τηλέφωνο : +30 2610969459

E-mail : charrisa@mech.upatras.gr

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1978

 

:

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών

1998

:

Διδάκτορας τμ. Μηχανολόγων- Αεροναυπηγών Μηχαν. Πανεπιστημίου  Πατρών, με θέμα: «Απομένουσα Αντοχή Διαβρωμένων Δομικών Αεροπορικών Στοιχείων»

 

Ξένες γλώσσες

:

Αγγλικά

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 

 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
 • Μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών.
 • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε τμήματος Δυτικής Ελλάδος (1999-2001 και σήμερα).
 • Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Αντισεισμικού Σχεδιασμού Πατρών (1999- 2001).
 • Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου  Συλλόγου Μελετητών του Νομού Αχαΐας (2000 -2003).
 • Μέλος του Μητρώου Μελετητών της  Ελλάδος  μέχρι το 2004.
 • Πραγματογνώμονας του Τ.Ε.Ε και  Ελ. Δικαστηρίων σε θέματα έργων πολιτικού μηχανικού.
 • Μέλος του Μητρώου Μελετητών Ινστιτούτου ISTRAM (Ινστιτούτο Κατασκευών και Προηγμένων Υλικών).
 • Μέλος της Επιτροπής Γνωμοδότησης για το «Σεισμικό Σενάριο της Πάτρας» από  9.6.2004
 • Μέλος του Ελληνικού τμήματος ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών).
 • Πρόεδρος της Αντιπρ. του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος στην τριετία (2004-2006 ).
 • Μέλος της Γενικής Συνέλευσης και του Τομέα στο τμήμα Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. στο Τεχνικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου επί θεμάτων Μελετών από 16-10-2006 έως 2009.
 • Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Σκυροδέματος (ΕΤΣ) για το διάστημα 2010-2013.
 • Μέλος Οργανωτικών και  Επιστημονικών Επιτροπών για την διοργάνωση Εθνικών και Διεθνών  Συνεδρίων.
 • Κριτής σε Επιστημονικά Περιοδικά.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων:

 

- Αντοχή των Υλικών Ι και Αντοχή των Υλικών ΙΙ

- Ανάλυση Μεταλλικών Κατασκευών

- Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών

- Οριακή Φόρτιση

- Ανώτερη Αντοχή των Υλικών

- Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών

- Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας και Αντοχής των Υλικών

Επίβλεψη πτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

α) Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών με  έμφαση στην Αστοχία των Μεταλλικών Κατασκευών λόγω Διάβρωσης.

Συγκεκριμένα :

- Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών, Αντοχή των Υλικών, Δομική Ακεραιότητα Κατασκευών

β) Ερευνητικές Δραστηριότητες :

- Συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες εργασίας του εργαστηρίου Τεχνολογίας και Αντοχής των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα.

 • : «Investigation of Aluminium- Lithium alloys for damage tolerant applications» (CEC,BRITE/EURAM) 1/7/1990- 31/12/1992.
 • : «Crashworthiness for commercial aircraft» (CEC, BRITE/AERONAUTICS)», 1/1/1993- 21/12/1995.
 • : «Εκτίμηση της απομένουσας αντοχής και διάρκειας ζωής διαβρωμένων κατασκευών» (ΕΠΕΤ ΙΙ). 1/1/1995 - 21/12/1998.
 • : «Commercial Aircraft - Design for crash survivability» (CRASURV), (CEC,BRITE/ AERONAUTICS)» 1/9/1996 - 29/2/2000.
 • : ΠΕΝΕΔ 99ΕΔ 649 με τίτλο «Διάβρωση και ψαθυροποίηση υδρογόνου αεροπορικών κραμάτων αλουμινίου» και ανάδοχο το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», 31/1/2000- 31/7/2001.
 • «Συμπεριφορά ερπυσμού μεταλλικών κραμάτων σε συνθήκες μεταβλητής καταπόνησης - Μέθοδοι πρόβλεψης της παραμόρφωσης και της διάρκειας ζωής» (ΠΡΟΠΕ) ΓΓΕΤ, 5/2/1988- 5/2/1990.
 • CAPRI : CIVIL AIRCRAFT PROTECTION AGAINST ICE ( CEC, BRITE/ AERONAUTICS). «Ανάπτυξη μοντέλου αποκόλλησης πάγων από τα φτερά αεροπλάνου» 1/3/1990 - 28/2/1992.
 • : «Υπολογισμός και συμπεριφορά δομικών εξαρτημάτων από σύνθετα υλικά με την βοήθεια πεπερασμένων στοιχείων και πειραματικών μεθόδων», 24/7/1991- 24/7/1994.
 • «Εφαρμογή μεθόδων ΝDT για πρόβλεψη αστοχιών σε συστήματα προσγείωσης αεροσκαφών» για την ΕΒΕΤΑΜ, ΓΓΕΤ, (ΠΑΒΕ). 1/6/1991 - 15/6/1994.
 • ADVACAST / EOK BRITE / EURAM - CT91-0401 «Aluminium precision casting for integrally stiffened net-shape components» CEC,BRITE/EURAM). 1/9/1991-31/12/1995.
 • Picant - ΕΟΚ ΒRΕ 2 - CT92 -0169, με θέμα «Process integrated cost analysis tool», 7/10/1992-31/7/1995.
 • «New Technics on paint Removal», (CEC, BRITE/EURAM). Αντικείμενο του προγράμματος αυτού, ήταν η έρευνα για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών .

Επιστημονικός Υπεύθυνος σε  ερευνητικές ομάδες που  εξεπόνησαν  με επιτυχία τo επιστημονικό-ερευνητικό έργο προγραμμάτων ενδιαφέροντος, Υπουργείου Πολιτισμού, Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου  Εθνικής Άμυνας.

 • «Ερευνητική μελέτη αποτίμησης της μηχανικής συμπεριφοράς του σιδηροπλισμού και της αντοχής του κτιρίου της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης Κεφ/νιας». (2003).
 • «Ερευνητική μελέτη - Δομητική Aποτίμηση του Κτιρίου Κύριας παραγωγής στην ΕΑΣ» (ΕΒΟ Αιγίου 2003).
 • «Αρχιμήδης», (2003-2007).
 • «Διερεύνηση Επιρροής Περιβαλλοντικών Δράσεων στο Στατικό Φορέα του Κτιρίου του Μουσείου Αργοστολίου Κεφ/νιάς» (2006).
 • «Διερεύνηση-Μελέτη των Αιτίων Καθίζησης στο Κτίριο παραγωγής της ΕΑΣ Αιγίου και Τρόποι Αντιμετώπισης του Προβλήματος» (2007).
 • «Αποτίμηση Δομικής Επάρκειας και Προτάσεις Αποκατάστασης του Κτιρίου Παραγωγής της ΕΑΣ Αιγίου -εκτιμώμενο κόστος» (2007).
 • « Αξιολόγηση της Ευστάθειας του Μονώροφου Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Χατζή-Κώστα στο Μεσολόγγι» (έναρξη 2008).
 • European Commission- Research fund for coal and steel "Effects of Corrosion on Low-Cycle Fatigue (seismic) Behaviour of High Strength Steel Reinforcing Bars", start date 01/07/2009 Project duration 36 months.

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 

1.         Βιβλία και κεφάλαια

 

 • Συγγραφή των πανεπιστημιακών σημειώσεων του μαθήματος «Ανάλυση Μεταλλικών Κατασκευών»2007.
 • Συνσυγγραφή των πανεπιστημιακών σημειώσεων «Εργαστηριακές Ασκήσεις Αντοχής Υλικών (εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών 1990)»
 • Συνσυγγραφή του βιβλίου «Τεχνικής των Κατασκευών Β΄ τόμος, Αρχές Τεχνολογίας Κατασκευών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, (2003).
 • Συμμετοχή στην επιμέλεια του συγγραφικού υλικού και των εκπαιδευτικών βιβλίων Αντοχή Υλικών Ι και Αντοχή Υλικών ΙΙ του καθηγητή Θ. Κερμανίδη.

 

 

2. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

1.Η. Apostolopοulos, S. Dritsos, «Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Columns Strengthen by the Steel Caging Technique», The Sixth Seced International Conference, University of Oxford, 26-27 March 1998, pp. 503-508..

2.T. Kermanidis, G. Labeas, C. Apostolopοulos and L. Miehielsen, «Numerical Simulation of Composite Structures Under Ιmpact», SUSI Conference Meeting, 24-26 June, 1998, Thessaloniki, Greece, pp. 591-600.

3.S.Pantelakis, Th. Kermanidis, P. Daglaras and Ch. A. Apostolopοulos, «The Effect οf Existing Corrosion οn the Structural Integrity of Aging Aircraft», In:  Proc. of the RTO AVT Workshop on "Fatigue in the Presence of Corrosion", Corfu, Greece 7-8 October 1998: AGARD RTO MP - 18, 1999, pp. 6.1 - 6.13.

4.A. Kermanidis, C. Apostolopοulos, A. Mitropulos, A. Diamantoudis,  K. Tserpes, «The Effect of Trapped Hydrogen on the Mechanical Properties of 2024 Aircraft Aluminum Alloy», ΑSME-Greek section, First National Conference on Recent Advances in Mech. Eng., September  17-20, 2001, Patras, Greece, pp.1 - 6.

5.P. Drakatos, G. Kodjasprirov, C. Apostolopοulos,T. Zakinthinos, D. Skarlatos, K. Karakasis, «The Fuzzy logic Analysis of Noise and vibration as criterion of Metal Strength Caused by Corrosion», Α΄ Εθνικό Συνέδριο «Ακουστική 2002»  του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής, Πανεπιστήμιο Πατρών απο 30-9 έως 1-10, 2002, pp. 167-174.

6.Ch. A. Apostolopοulos, A. Kermanidis, «Mechanical Behavior of Welded and Corroded Steel Bars S500s Tempcore», ISBN 960-8369-00-2,  Proceedings of the 14th National Conference of Concrete, 15-17 October 2003, Kos, Greece, pp. 17-28.

7.Ch. Alk. Apostolopοulos, «Problems in Structural Restoration of Monuments Made of Reinforcing Concrete», ISBN 960-7018-99-0, Proceedings of the 14th Pan-Hellenic Conference of Concrete, 15-17 October 2003, Kos, Greece, pp. 623-634.

8.Ι. Καλαβρουζιώτης, Χ. Αποστολόπουλος, «Ολοκληρωμένος Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών Λυμάτων Βιολογικών Σταθμών στα Αστικά Κέντρα», 1ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό  Συνέδριο των Πανεπιστημιακών Περιβαλλοντικών Τμημάτων, Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου, 2004, pp. 410-417.

9.Ch. Alk. Apostolopοulos, M. Papadopoulos, S. Pantelakis, «Tensile Behavior of Corroded Reinforcing Steel Bars S500s Tempcore», ISBN 88-7999-765-3 Proceedings of International Conference of Restoration and Rejuvenation Technology for Engineering and Architecture Application, PRRTEA, 7-11 June, 2004, Cezena, Italy, pp.42-51.

10.Ch. Alk. Apostolopοulos, P. Drakatos, M. Papadopoulos, «Low Cycle Fatigue Behavior of Corroded Reinforcing Bars S500, Tempcore», ISBN 5-7422-0686-0 Proceedings of the 6th International Conference "High Technologies in Advanced Metal Science and Engineering" 14-15 September 2004, , St. Petersburg, Russia, pp.177-184.

11.Ch. Alk. Apostolopοulos, «Mechanical Behavior of Concrete Steel Bars of Monumental Structures», ISBN 960-86964-2-9 Proceedings of the 2nd Pan-Hellenic Conference Appropriate Interventions for the Safeguarding of Monuments Historical Buildings,  14-16 October, 2004, Thessalonica, Greece, pp. 353-361.

12.Ch. A. Apostolopοulos, A. Kermanidis, «Corrosion Effect on the Tensile and Fatigue Properties of Steel Bars S500s Tempcore», Proceedings of the 2nd Pan-Hellenic Conference for Metallic Materials, UNTA, 25-26 November, 2004, Athens, Creece, pp.257-267.

13.Χ.Αποστολόπουλος,  Α. Βανδώρου, «Αξιοπιστία  Επεμβάσεων σε   Μνημεία από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο    Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ελλάδος, Αθήνα,  28-30 Mαρτίου 2005 (πρακτικά σε cd).

14.Χ. Αποστολόπουλος, «Διαβρωτικά Φαινόμενα στις Κατασκευές», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ελλάδος, Αθήνα, 28-30 Mαρτίου 2005,   (πρακτικά σε cd).

15.Ch. Alk. Apostolopοulos, I. Kalavrouziotis, «The Environmental Attack on Monumental Structures with Reinforced Concrete and the Need for Remedation in Restorations», Sustainable Construction: Action for Sustainability in the Mediterranean Region, Athens, 9 -11 June 2005, (τόμος περιλήψεων και cd).

16.I. Kalavrouziotis, Ch. Alk. Apostolopοulos, «Environmental Design for the Safe Reuse of Treated Wastewater Effluents from W.W.T.P., in Buildings Blocks», Sustainable Construction: Action for Sustainability in the Mediterranean Region, Athens, 9 -11 June 2005, (τόμος περιλήψεων και cd).

 

17.G. Kodjasprirov, R. Suljagin, A. Rudskoy, C. Apostolopοulos, «The Effect of Thermo Mechanical Processing on the Structure and Mechanical Properties of Ni, Nb and V-Bearing HSLA Steels», Micro alloying for new steel processes and applications Conference, San Sebastian  Spain, 7-9 September 2005. Η εργασία  συμπεριλήφθηκε στην ύλη του περιοδικού Materials Science Forum.

18.G.Kodjaspirov, Ch. A. Apostolopοulos, «Recent Advances of Thermo Mechanical Processing of Steel Production», International Conference Recent Advances in Metal Forming Theory and Processing, St. Petersburg State Polytechnic University, 2005, pp. 162-165.

 

19.Ch. Alk. Apostolopοulos, «The Consequences of Environmental Attack on Reinforced Concrete of Monumental Heritage», 2nd International Conference, Vulnerability of 20th century Cultural Heritage to Hazards and Prevention Measures, Kos 3-5 October 2005 (πρακτικά σε cd).

 

20.Ch. Alk. Apostolopοulos, «The Guidelines From the Ministry of Culture for the Preservation - Restoration of Reinforced Steel Concrete Structures and Corrosion Factor», 2nd International Conference, Vulnerability of 20th Century Cultural Heritage to Hazards and Prevention Measures, Kos 3-5 October 2005 ( πρακτικά σε cd).

 

21.Ch.Alk. Apostolopοulos, «Problems Regarding Protection of Reinforced Concrete Historical Monuments in the Vicinity of the Mediterranean», International Symposium Mediterranean Meeting, "Historic Cities - Harbors of the Mediterranean and their Urban Operations in the 20th Century", Patras 9-12 March 2006. pp. 106-114.

22.C. Apostolopοulos, D. Michalopoulos, «Mechanical Properties of Steel Reinforcement in Corrosive Environment and Design Issues», International Conference (TMCE) Tools and Methods of Competitive Engineering), 18-22 April 2006, Ljubljana, Slovenia, pp. 757-765.

23.C.  Apostolopοulos, S. Αpostolopoulou, «Υλικά και Τρόπος Δόμησης Ιστορικών Ναών στην Πόλη της Λευκάδας» , VIIIth  International Panionian Conference, Chora of Kythera, 21-25 Μay 2006, (εντός πρακτικών).

24.C. Apostolopοulos, «Μελέτη Δομητικής Επέμβασης Παλαιών Ναών στην Πόλη της Λευκάδας», VIIIth International Panionian Conference, Chora of Kythera, 21-25 Μay 2006, (εντός πρακτικών).

25.C. Apostolopοulos, D. Michalopoulos, «Alterations οf  the Mechanical Properties οf   Steel in Corrosive Environment and Design Issues», ISBN-10:954580-206-5, ISBN-13:978-954-580-206-5, 4th International, ELDE Conference Sozopol Bulgaria, June 2006, pp.142-149.

26.C. Apostolopοulos, D. Michalopoulos, «The Impact of Chloride Induced Corrosion and Low Cycle Fatigue on Reinforcing Steel», International Conference of Varna, 19-23  September, 2006, Η εργασία συμπεριλήφθηκε στην ύλη του περιοδικού Machine Building and Electrical Engineering ISSN 0025-455x, No 4-5, 2006.

27.C. Apostolopοulos, D. Michalopoulos, «The Impact of Plastic Deformation on the Design of Steel Elements in Corrosive Environments», International Conference of Sofia, October 2006, pp. 7-19.

28.  Χ. Αποστολόπουλος, «Μηχανική Συμπεριφορά του Χάλυβα S500s tempcore, σε Σεισμογόνες Περιοχές υπό Διαβρωτικό Περιβάλλον», 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ,  25-27 Οκτωβρίου 2006, Αλεξανδρούπολη, σελ. 541-552.

29.Χ. Αποστολόπουλος, Ν. Αλεξόπουλος, Μ. Παπαδόπουλος, «Επίδραση της Διάβρωσης στην Μηχανική Συμπεριφορά Δομικών Χαλύβων S500s και S500c», 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ,  25-27 Οκτωβρίου 2006, Αλεξανδρούπολη, σελ. 553-563.

30.Χ. Αποστολόπουλος, E. Παπαδάκης, «Έναρξη, Εξέλιξη και Συνέπειες της Διάβρωσης Οπλισμού Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα», 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ,  25-27 Οκτωβρίου 2006, Αλεξανδρούπολη, σελ. 531-540.

31.C. Apostolopοulos, D. Michalopoulos, L. Dimitrov, «Finite Element Analysis and Design of Tank Car for the Transportation of Hazardous Materials», ISBN-10: 954-438-587-8,  ISBN-13: 978-954-438-587-3, International Conference of Sofia, 2-4 Νov. 2006, pp. 246-258.

32.C. Apostolopοulos, «The Old and New Temple of Saint Andrew in Patras, Assessment and Damage- Diagnosis», "Αpostolos Andreas in History and Art", International Conference Patras, 17-19 November 2006.

33.G. Mihalakakou, I.K. Kalavrouziotis, C. A. Apostolopοulos and D. P. Mathopoulos, «The Design and Application of Selected Techniques for the Environmental and Energy Improvement of Urban Areas - The case study of Patras», CEMEPE Conference June 24 - 28, 2007, Skiathos Island.

34.X. Αποστολόπουλος, Μ. Παπαδόπουλος, «Συσχέτιση της Φυσικής και Επιταχυνόμενης Διάβρωσης Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών, 6-7 Δεκεμβρίου 2007, Πάτρα,σελ.171-176.

35.X. Αποστολόπουλος , Μ. Παπαδόπουλος, «Επίδραση της  Διάβρωσης και του Μεγέθους της Διατομής στις Μηχανικές Ιδιότητες του Χάλυβα Β500c», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών, 6-7 Δεκεμβρίου 2007, Πάτρα, σελ.551-556.

36.Α. Χάμος, X. Αποστολόπουλος, «Μελέτη Μηχανισμού Υποβάθμισης των Μηχανικών Ιδιοτήτων Εφελκυσμού Ελατού Κράματος Μαγνησίου ΑΖ31 μετά από Έκθεση σε Διαβρωτικό Περιβάλλον», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών, 6-7 Δεκεμβρίου 2007, Πάτρα, σελ.177-181.

37.Μ.Παπαδόπουλος, Σπ. Παντελάκης, X. Αποστολόπουλος,  «Προσέγγιση της Υποβάθμισης των Μηχανικών Ιδιοτήτων Διαβρωμένου Σιδηροοπλισμού με Τεχνητά Προκαλούμενη Μηχανική Βλάβη» , 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών, 6-7 Δεκεμβρίου 2007, Πάτρα,σελ. 545-549.

38.X. Αποστολόπουλος, «Η Επίδραση της  Γεωμετρίας της Διατομής και της Διάβρωσης στην Μηχανική Συμπεριφορά του Σιδηροοπλισμού Β500c», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών  Υλικών,  21-23 Μαΐου 2008, Αθήνα, σελ. 1323-1333.

39.Χ.Αποστολόπουλος, Σ.Αποστολοπούλου,  «Προβλήματα Διάβρωσης και Δομική Ακεραιότητα των Θρησκευτικών Δομών από Oπλισμένο Σκυρόδεμα», Διεθνές Συνέδριο Ναοδομίας, 6 - 7 Ιουνίου 2008, Αθήνα.

40.D. Deligianni, C. Apostolopοulos, «Influence of Microstructure Dimensions on Prediction of Local Tissue Strain in Bone», 8th World Congress on Computational Mechanics, 30th June -1st July 2008 Venice, Italy.

41.Ch. Alk. Apostolopοulos, D. Michalopoulos, «Damage Identification and Tolerance of Steel Rebar Due to Corrosion», Conference: Challenges in Higher Education and Research in the 21th   Century, Vol. 6,  September 2008,  Sofia, pp. 192.

42.Χ. Ροδόπουλος, Χάρης Αποστολόπουλος, «Συμπεριφορά Προ-Διαβρωμένων Συγκολλητών Συνδέσεων Χαλύβδινων Ελασμάτων σε Κόπωση πριν και μετά την Εφαρμογή της Τεχνολογίας Ultrasonic Impact Treatment", 6ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, 2-4 Οκτωβρίου, Ιωάννινα, 2008, pp.176-183.

43.C. Apostolopοulos, Κ.Thomas, P.Κloukinas, G. Milonakis, K. Papantonopoulos, Ε. Vogiatzaki, Th.Georgopoulos, «Seismic Evaluation οf an Industrial Reinforced Concrete Building in Corporating SSI Effects», 3rd Greek Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Athens, 5th -7th November 2008, (περίληψη πρακτικών και cd).

44.Χ.Αποστολόπουλος, «Το Δομικό Σύστημα των Ιστορικών Ναών της Λευκάδας, Περίπτωση του Ναού της Παναγίας των Ξένων», 3o Εθνικό Συνέδριο, « Ήπιες επεμβάσεις για την προστασία των Ιστορικών κατασκευών», Νέες Tάσεις Σχεδιασμού»,  9-11 Απριλίου 2009 Θεσσαλονίκη, σελ. 329-336.

 

45.Χ. Αποστολόπουλος, «Ιστορικά Στοιχεία από την Ανέγερση-Βλάβες στη Δομή του Νέου Ναού του Αγίου Ανδρέα Πατρών», 3ο Εθνικό Συνέδριο, Ήπιες Επεμβάσεις για την Προστασία των Ιστορικών Κατασκευών, Νέες Τάσεις Σχεδιασμού, 9-11 Απριλίου 2009 Θεσσαλονίκη, σελ. 441-450.

 

46.Χ.Αποστολόπουλος, Ε.Παπαδάκης, Σ.Δέμης, «Διερεύνηση της Ανθεκτικότητας των Κατασκευών από Οπλισμένο  Σκυρόδεμα και της Επακόλουθης Υποβάθμισης  λόγω Διάβρωσης από την Δράση Χλωριόντων», 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος, Οκτώβριος, Κύπρος 2009. σελ. 1-13.

 

47.Α. Αποστολόπουλος, Σ. Αποστολοπούλου, Χ. Αποστολόπουλος,  «Άστοχες Τεχνικές Παρεμβάσεις σε Ιστορικούς Ναούς της Λευκάδας», Εταιρεία Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης Mνημείων (ΕΤΕΠΑΜ),  21-24 Μαΐου 2009, Αθήνα, σελ. 31-33.

48.Ch. Alk. Apostolopοulos, S. Demis, «A Study of the Effects of Chloride- Induced Corrosion on the Structural Deterioration of Reinforced Concrete Structures», Conference Materials Science and Thermomechanical Processing, 24-26 June St. Petersburg , Russia 2009.

49.Ch. Alk. Apostolopοulos, S. Demis, «Issues Regarding the Restoration of Old Reinforced Concrete (RC) Historical Structures», 8th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, May 31-June 2, 2010- Patras, Greece, Abstract pp. 30-31, (περίληψη πρακτικών και cd).

50.S. Demis, Ch. Alk. Apostolopοulos, «The Use Fibre Reinforced Polymer (FRP) Composite Materials on Strengthening of Historical Landmarks», 8th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, May 31-June 2, 2010- Patras, Greece, Abstract pp187-188, (περίληψη πρακτικών και cd).

51.Χ. Aποστολόπουλος, Γ. Διαμαντόγιαννης, Χ. Ροδόπουλος, «Βισκοπλαστική Συμπεριφορά του Σιδηρού Οπλισμού S500s πριν και μετά από Διάβρωση », 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών 4-5 /11/2010, Θεσσαλονίκη,  σελ. 135-140.

 

52.Ch. Alk. Apostolopοulos, G. Kodzhaspirov, «Behaviour of Corroded B500c Steel Bars Under Seismic Loading», Proceedings of  9th International scientific and technical conference Advanced Metal Materials and Technologies (AMMT΄11), St.Petersburg, Russia, 2011, pp. 283-291.

 

53.Ch. Alk. Apostolopοulos, P. Savvopoulos, L. Dimitrov, «Critique of the Hellenic Standard KTX 2008, on Fatigue and Corrosion of Steel in Reinforced Concrete Structures», 8th International Congress "Machines, Technologies Materials", 18-21.09.2011, Varna, Bulgaria, Issue 12/2011, ISSN 1313-0226, pp.28-32 Η εργασία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Engineering Design, Issue 9, September 2011.

 

54.Ch. Alk. Apostolopοulos, P. Savvopoulos, L. Dimitrov, «Design Problems in Lap Welded Joints of Reinforcing Steel Bars», 8th International Congress "Machines, Technologies Materials", 18-21.09.2011, Varna Bulgaria, Issue 10/2011, ISSN 1313-0226, pp.3-9.

 

3.         Δημοσιεύσεις σε  Περιοδικά

1. Χ. ΑποστολόπουλοςΔημ. Γ. Παύλου, «Η Μέτρηση της Σκληρότητας ως Μέθοδος για την Εκτίμηση της Απομένουσας Ζωής Δομικών Στοιχείων Μεταλλικών Κατασκευών λόγω Κόπωσης», Τεχνικά Χρονικά ΙΙΙ, Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ τόμος 14, ,1994, τεύχος 3, σελ. 51-62.

2. S. Pantelakis, P. Daglaras and Ch. A. Apostolopοulos, «Tensile Behaviour of 2024, 6013, 8090 and 2091 Aircraft Aluminium Alloy Specimen Following Corrosion Exposure», Theoretical and Applied Fracture Mechanics 33(2), 2000, pp. 117-134.

3. A. Διαμαντούδης, Χ. Αποστολόπουλος, «Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές  - Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών» Τεχνικά Χρονικά, Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχος 1-2, 2002, σελ. 19-27.

4. Χ. Αποστολόπουλος, «Αξιολόγηση της Μηχανικής Απόδοσης Σιδηροοπλισμών Κατηγορίας S500s tempcore και B500c πριν και μετά από Διάβρωση» Τεχνικά Χρονικά, Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχος 1-2, 2005, σελ. 43-55.

5. C. Apostolopοulos, M. Papadopoulos, S. Pantelakis, «Tensile Behaviour of Corroded Reinforcing Steel Bars BSt 500s», Construction and Building Materials, Vol. 20, 2006, pp. 782-789.

6. N. Alexopoulos, C. Apostolopοulos, M. Papadopoulos, S. Pantelakis, «Mechanical Performance of BStIV Grade Steel Bars With Regard to the Long-Term Material Degradation due to Corrosion Damage»,  Construction and Building Materials,  Vol. 21, 2007, pp. 1362-1369.

7. C. Apostolopοulos, D. Michalopoulos, «Effect of Corrosion on Mass Loss, High  and Low Cycle Fatigue of Reinforcing Steel», Journal of Materials Engineering and Performance, Vol.15 (6), 2006, pp. 742-749.

8. C. Apostolopοulos, D. Michalopoulos, «The Impact of Chloride Induced corrosion and Low Cycle Fatigue on Reinforcing Steel», Machine Building and Electrical Engineering, ISSN 0025-455X, Vol.5-6, 2006, pp. 84-88.

9. C. Apostolopοulos, M. Papadopoulos, «Tensile and Low Cycle Fatigue Behavior of Corroded Reinforcing Steel Bars S400», Construction and Building Materials, Vol.21(4), 2006, pp. 855-864.

10. C. Apostolopοulos, D. Michalopoulos, «Impact of Corrosion on Mass Loss, Fatigue and Hardness of Bst 500s Steel», Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 16 (1), 2007, pp. 63-67.

11. C. Apostolopοulos, «Mechanical Behavior of Corroded Reinforcing Steel Bars S500s Tempcore Under Low Cycle Fatigue», Construction and Building Materials, Vol.21, November 2007, pp. 1447-1456.

12.  M. Papadopoulos, C. Apostolopοulos, N. Alexopoulos S. Pantelakis, «Effect of Salt Spray Corrosion Exposure on the Mechanical Performance of Different Technical Class Reinforcing Steel Bars», Materials and Design, 2007,Vol.28(8), pp. 2318-2328.

13.  C. Apostolopοulos, V. Papadakis, «Mechanical Behavior of Reinforcement Stirrups BSt 500s at Corrosive Environment», Journal of Materials Engineering and Performance, Vol.16 (2) 2007, pp. 236-241.

14.  C. Apostolopοulos, D. Michalopoulos, «Mechanical Properties of Reinforcing Steel and Fatigue Behaviour in Corrosive Environment», Journal of Materials Engineering and Performance, Vol.16 (5), 2007,pp.559-566.

15.  M. Asimakopoulos, H. Bagiorgas, G. Mihalakakou, I. Kalavrouziotis, C. Apostolopοulos and D. Matthopoulos, «The Design and Application of Selected Techniques for the Environmental and Energy Improvement of Urban Areas - The Case Study Of Patras, Greece»,  Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 16, No 6, 2007, pp.639-644.

16.  Ch. Alk. Apostolopοulos, D. Michalopoulos, «Corrosion of Reinforcing Steel And Low Cycle Fatigue Behaviour», Journal of Materials and Corrosion ,Vol. 58( 6), pp.1-10.

17.  C. Apostolopοulos, P. Sotiropoulos, «Venetian Churches of Lefkada, Greece.  Construction Documentation and Seismic Behaviour Virgin Mary of the Strangers», Construction and Building Materials, Vol. 22(4), pp.434-443.

18.  V. Papadakis, M. Efstathiou, C. Apostolopοulos, «Computer-Aided Approach of Parameters Influencing Concrete Service Life and Field Validation», Computers & Concrete, ISSN 1598-8198, Vol.4, No 1, February 2007, pp. 1-18.

19. Ch. Alk. Apostolopοulos, D. Michalopoulos, L. Dimitrov, «The Impact of Corrosion on the Mechanical Behavior of Welded Splices of Reinforcing Steel S400 and B500c», Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 17(1), 2008, pp.70-79.

20. D.D.Deligianni and C.A.Apostolopοulos, «Multilevel Finite Element Modeling for the Prediction of Local Cellular Deformation in Bone», Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, Vol. 7(2), 2008, pp. 151-159.

21.  C. A. Apostolopοulos, P.G. Koutsoukos, «Study of the Corrosion of Reinforcement in Concrete Elements Used for the Repair of Monuments», Construction and Building Materials,   Vol. 22, 2008, pp.1583-1593.

22. G. Kodjasprirov, R. Suljagin, A. Rudskoy, C. Apostolopοulos, «The Effect of Thermomechanical Processing on the Structure and Mechanical Properties of Ni, Nb and V-Bearing HSLA Steels», Materials Science Forum, Vol. 500-501, 2005, pp.605-611.

23. Ch.Alk. Apostolopοulos, D. Michalopoulos, «The Impact of Corrosion on the Mechanical Behavior of Steel Undergoing Plastic Deformation», Materials and Corrosion, Volume 58, Issue 1, 2007, pp. 5-12.

24. G. Kodjaspirov, V.V. Rubin, C. Apostolopοulos, «Role of Mesostructure in Thermomechanical Treatment of Metallic Materials», Metal Science and Heat Treatment, Vol. 49, 2007, Nο1-2, pp. 24-28.

25. G.Kalavrouziotis, C. Apostolopοulos, «An Integrated Environmental Plan for the Reuse of Treated Wastewater Effluents from W.W.T.P.  in Urban Areas», Building and Environment, V42(4), 2007,  pp. 1862-1868.

26. Ch.Alk. Apostolopοulos, «The Effect of Ribs on the Mechanical Behavior of Corroded Reinforcing Steel Bars S500s Under Low-Cycle Fatigue», Materials and Structures, Vol.41(5), 2008, pp. 991-999.

27. C.A. Apostolopοulos, V.G. Papadakis, «Consequences of Steel Corrosion on the Ductility Properties of Reinforcement Bar», Construction and Building Materials, Vol.22 (12), 2008, pp 2325-2334, (Top 25 Hottest Articles).

28. Ch. Alk. Apostolopοulos, V.P. Passialis, «Use of Quality Indices in Comparison of Corroded Technical Steel Bars B500c and S500s on their Mechanical Performance Basis», Construction and Building Materials, Vol.22 (12), 2008, pp. 2325-2334.

29. Ch. Alk. Apostolopοulos, D. Michalopoulos, P. Koutsoukos, «The Corrosion Effects on the Structural Integrity of Reinforcing Steel», Journal of Materials Engineering and Performance ,   Vol 17(4), 2008, pp. 506-516.

30. Ch. Alk. Apostolopοulos, «The Influence of Corrosion and Cross Section Diameter on the Mechanical Properties of B500c Steel», Journal of Materials Engineering and Performance, Vol.18 (2), 2009, pp. 190-195.

31. D. D. Deligianni , C. A. Apostolopοulos, «Reply to the Letter to the Editor Commenting on Multilevel Finite Element Modeling for the Prediction of Local Cellular Deformation in Bone by Deligianni DD and Apostolopoulos CA,2008», Biomech. Model Mechanobiol. 7(2): Volume 8, Issue 5, October 2009, pp. 429-430.

32. L.Dimitrov, D. Michalopoulos, Ch. Alk. Apostolopοulos, T.D. Neshkov, «Investigation of Contact Fatigue of High Strength Steel Gears Subjected to Surface Treatment», Journal of Materials Engineering and Performance, Volume 18, Issue 7, 2009, pp.939-946, (Top  Hottest Articles).

33. C. A. Apostolopοulos D.D. Deligianni, «Prediction of Local Cellular Deformation in Bone-Influence of Microstructure Dimensions», Journal Musculoskelet Neuronal Interact, Vol.9 (2), 2009,  pp. 99-108.

34. S. Demis, K. Pilakoutas, Ch. Alk. Apostolopοulos, «Εffect of Corrosion on Bond Strength of Steel and Non-Metallic Reinforcement», Materials and Corrosion, Volume 61, Issue 4, April 2010, pp. 328-331.

35. Ch. Alk. Apostolopοulos, V.P. Pasialis, «Effect of Corrosion and Ribs on Low Cycle Fatigue Behaviour of Reinforcing Steel Bars S400», Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 19, Issue 3, April 2010, pp. 385-394.

36. Ch. Alk. Apostolopοulos, C. A. Rodopoulos, «Inelastic Cyclic Behaviour of As-Received and Pre-Corroded S500s Tempcore Steel Reinforcement», International Journal of Structural Integrity, Vol. 1, No. 1, 2010, pp.52-62.

37. Ch. Alk. Apostolopοulos, «Coastal Bridges and the 120 Life Span-The Rio-Antirio Case Study», International Journal of Structural Integrity, Vol. 1 No. 2, 2010, pp.173-183.

38. M.P.Papadopoulos, C.A.Apostolopoulos,A.D. Zervaki, G.N. Haidemenopoulos, «Corrosion of Exposed Rebars, Associated Mechanical Degradation and Correlation with Accelerated Corrosion Tests», Construction and Building Materials, Volume 25, Issue 8, August 2011, pp. 3367-3374.

39.  Ch. Alk. Apostolopοulos, P.Savvopoulos, L Dimitrov, «Some Comments on the Hellenic Standard ΚΤΧ 2008, on Fatigue and Corrosion of Steel in Reinforcing Concrete Structures», Engineering Design, Issue 9, September 2011, pp. 5-12 .

40.  Ch. Alk. Apostolopoulos, G. A. Moraitis, V. B. Watiti, «Finite Element Simulation of a Beam to Column Connection with Circle Web Opening», Institution of Civil Engineers Journal Structures and Buildings, 2011 (in print).Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών