Ανάλυση Τάσεων Μηχανολογικών Κατασκευών

 

Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται στην ανάλυση των τάσεων που αναπτύσσονται στις μηχανολογικές κατασκευές και ιδιαίτερα στις αεροναυπηγικές κατασκευές, με χρήση αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων. Παρακάτω αναφέρονται οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου που ανήκουν στην εν λόγω περιοχή:

 

  • Ανάλυση πτερύγων, σκελετού και μερών ατράκτου αεροσκάφους,
  • Αριθμητική ανάλυση με μεθόδους FEM (Finite Element Method), BEM (Boundary Element Method) και TMM (Transfer Matrix Method),
  • Ανάπτυξη εργαλείων αριθμητικής ανάλυσης σε λυγισμό, bearing-by-pass έλεγχοι, προκαταρκτικός σχεδιασμός,

 

Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων σκελετού πτέρυγας αεροσκάφους

Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων ενισχυμένου πάνελ ατράκτου αεροσκάφους

Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων σκελετού πτέρυγας αεροσκάφους
Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων ενισχυμένου πάνελ ατράκτου αεροσκάφους

 

  • Μη-γραμμική ανάλυση (γεωμετρία και υλικά) αεροκατασκευών μεγάλης κλίμακας,
  • Ανάλυση αστοχίας περίπλοκων αρθρώσεων,
  • Λυγισμός ενισχυμένων πάνελ ατράκτων και πτερύγων.

Αναλυτική μέθοδος υπολογισμού bearing-by pass φορτίων

Αριθμητική ανάλυση τάσεων του compact tension δοκιμίου

Αναλυτική μέθοδος υπολογισμού bearing-by pass φορτίων
Αριθμητική ανάλυση τάσεων του compact tension δοκιμίου

                            

Αριθμητική ανάλυση μετατοπίσεων ενισχυμένου πάνελ

Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων για την μη-γραμμική ανάλυση μεγάλης κλίμακας μηχανικού συνδέσμου μεταξύ πάνελς σύνθετων υλικών
Αριθμητική ανάλυση μετατοπίσεων ενισχυμένου πάνελ
Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων για την μη-γραμμική ανάλυση μεγάλης κλίμακας μηχανικού συνδέσμου μεταξύ πάνελς σύνθετων υλικών