Αντοχή Υλικών ΙΙ

Γενικά

Κωδικός: 24223

Περιγραφή

Κάμψη δοκού: ανάλυση τάσεων, λοξή κάμψη, δευτεροβάθμιες ροπές αδράνειας κύριοι άξονες. Ελαστική γραμμή, βέλος κάμψης, μέθοδος διπλής ολοκλήρωσης, Μέθοδος επιφανειών καμπυλότητας, Μέθοδος Castigliano, Μέθοδος MOHR, εφαρμογές σε στατικά αόριστα προβλήματα. Διατμητικές τάσεις, κέντρο διάτμησης, επίδραση των διατμητικών τάσεων στο βέλος κάμψης. Στρέψη αξόνων, στρέψη λεπτότοιχων διατομών – Αναλογία Prandtl. Ανάλυση τάσεων σε δοκούς υπό σύνθετη καταπόνηση. Προβλήματα ευστάθειας, Λυγισμός λεπτών ρόβδων, όριο ισχύος θεωρίας EULER, επίδραση των οριακών συνθηκών, σχεδιασμός με κριτήριο το κρίσιμο φορτίο λυγισμού.
Εργαστηριακές ασκήσεις: Πείραμα μέτρησης βέλους κάμψης, πείραμα κάμψης – στρέψης, πείραμα στρέψης, πείραμα κόπωσης, φαινόμενα επιφανειών θραύσης.

Διδάσκοντες

Πρόγραμμα παραδόσεων

  • Οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται κάθε Δευτέρα 9:00-11:00 πμ στην αίθουσα ΑΠ5.
  • Οι φροντιστηριακές ασκήσεις γίνονται κάθε Τετάρτη 9:00-12:00 πμ στην αίθουσα ΧΗ7-ΑΜΦ.ΒΙΒΛ
  • Τα εργαστήρια του μαθήματος γίνονται κάθε Δευτέρα 15:00-20:00 μμ στο κτήριο των Βαρέων .

Εξετάσεις

θέματα εξετάσεων

ΗμερομηνίαΑρχείο
26-06-2012 26-06-2012.pdf
19-05-2012 19-05-2012.pdf
28-04-2012 28-04-2012.pdf
26-01-2012 26-01-2012.pdf
12-11-2011 12-11-2011.jpg
14-06-2011 14-06-2011.pdf
16-05-2011 16-05-2011.pdf
02-02-2011 02-02-2011.pdf
16-09-2010 16-09-2010.pdf
15-06-2010 15-06-2010.PDF
11-05-2010 11-05-2010.pdf
28-01-2010 28-01-2010.PDF
22-09-2009 22-09-2009.PDF
23-06-2009 23-06-2009.PDF
30-05-2009 30-05-2009.PDF
07-04-2009 07-04-2009.PDF
18-02-2009 18-02-2009.PDF
23-09-2008 23-09-2008.PDF
08-07-2008 08-07-2008.PDF
24-05-2008 24-05-2008.PDF
10-05-2008 10-05-2008.PDF
12-02-2008 12-02-2008.PDF
11-09-2007 11-09-2007.PDF
10-07-2007 10-07-2007.PDF
19-05-2007 19-05-2007.PDF
30-06-2007 30-06-2007.PDF
07-05-2007 07-05-2007.PDF
03-10-2006 03-10-2006.PDF
29-08-2006 29-08-2006.PDF
14-07-2006 14-07-2006.PDF
08-04-2006 08-04-2006.PDF
04-02-2006 04-02-2006.PDF
13-09-2005 13-09-2005.PDF
16-06-2005 16-06-2005.PDF
03-06-2005 03-06-2005.PDF
16-04-2005 16-04-2005.PDF
11-02-2005 11-02-2005.PDF