Αντοχή Υλικών ΙΙ

Γενικά

Κωδικός: ΜΕΑ_223

Περιγραφή

Κάμψη δοκού: ανάλυση τάσεων, λοξή κάμψη, δευτεροβάθμιες ροπές αδράνειας κύριοι άξονες. Ελαστική γραμμή, βέλος κάμψης, μέθοδος διπλής ολοκλήρωσης, Μέθοδος επιφανειών καμπυλότητας, Μέθοδος Castigliano, Μέθοδος MOHR, εφαρμογές σε στατικά αόριστα προβλήματα. Διατμητικές τάσεις, κέντρο διάτμησης, επίδραση των διατμητικών τάσεων στο βέλος κάμψης. Στρέψη αξόνων, στρέψη λεπτότοιχων διατομών – Αναλογία Prandtl. Ανάλυση τάσεων σε δοκούς υπό σύνθετη καταπόνηση. Προβλήματα ευστάθειας, Λυγισμός λεπτών ρόβδων, όριο ισχύος θεωρίας EULER, επίδραση των οριακών συνθηκών, σχεδιασμός με κριτήριο το κρίσιμο φορτίο λυγισμού.
Εργαστηριακές ασκήσεις: Πείραμα μέτρησης βέλους κάμψης, πείραμα κάμψης – στρέψης, πείραμα στρέψης, πείραμα κόπωσης, φαινόμενα επιφανειών θραύσης.

Διδάσκοντες

Πρόγραμμα παραδόσεων

  • Οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται κάθε Δευτέρα 9:00-11:00 πμ στην αίθουσα ΑΠ5.
  • Οι φροντιστηριακές ασκήσεις γίνονται κάθε Τετάρτη 9:00-12:00 πμ στην αίθουσα ΧΗ7-ΑΜΦ.ΒΙΒΛ
  • Τα εργαστήρια του μαθήματος γίνονται κάθε Δευτέρα 15:00-20:00 μμ στο κτήριο των Βαρέων .

Διδακτικά βιβλία

1. Αντοχή Υλικών 2, Θ. Κερμανίδης

2. Αντοχή Υλικών, 9η έκδοση, Gere James, Goodno Barry, Τσερπές Κωνσταντίνος (επιμέλεια)

Εξετάσεις