Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών

Γενικά

Κωδικός: ΜΕΑ_ΜΕ4

Περιγραφή

Ατομική δομή των υλικών; Δομή μεταλλικών υλικών: Κρυσταλλική δομή, Ατέλειες, Μηχανισμοί σκλήρυνσης της μικροδομής; Δομή των σύνθετων υλικών: Ορισμός, Συνιστώσες, Αρχιτεκτονική, Ειδικές μηχανικές ιδιότητες; Μηχανική συμπεριφορά: Ορισμός και βασικές θεωρήσεις; Μηχανική συμπεριφορά μεταλλικών υλικών σε μονοαξονική ψευδοστατική καταπόνηση: Πείραμα εφαλκυσμού, Επαλληλία παραμορφώσεων, Συνθήκες μέγιστου φορτίου; Μηχανική συμπεριφορά σύνθετων υλικών σε ψευδοστατικά φορτία: Μικρο-μηχανική και Μακρο-μηχανική ανάλυση της ελαστικής συμπεριφοράς της στρώσης, Αντοχή της στρώσης; Μηχανική συμπεριφορά μεταλλικών υλικών σε μεταβαλλόμενα φορτία: Κόπωση σταθερού εύρους, Ολιγοκυκλική κόπωση, Διάδοση ρωγμών λόγω κόπωσης, Υπολογισμός διάρκειας ζωής σε κόπωση; Μηχανική συμπεριφορά συνθέτων υλικών σε μεταβαλλόμενα φορτία: Μηχανισμοί βλάβης κόπωσης στα σύνθετα υλικά, Συναρτήσεις βλάβης κόπωσης, Πρόβλεψη διάρκειας ζωής με χρήση καμπύλων S-N, Συσχέτιση βλάβης κόπωσης με τις μηχανικές ιδιότητες; Αριθμητική μοντελοποίηση της μηχανικής συμπεριφοράς των σύνθετων υλικών; Μηχανική συμπεριφορά μεταλλικών υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες (ερπυσμός): Συμπεριφορά ερπυσμού υλικών και δομικών στοιχείων; Οξείδωση και διάβρωση: Μηχανισμοί διάβρωσης, Μέθοδοι προστασίας, Αλληλεπίδραση διάβρωσης και μηχανικών φορτίων, Μηχανική συμπεριφορά διαβρωμένων υλικών και κατασκευών.

 


Διδάσκοντες

Διδακτικά βιβλία

1. Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών, Παντελάκης Σπ. Γ. - Τσερπές Κ. Ι.

θέματα εξετάσεων

ΗμερομηνίαΑρχείο
27-06-2012 27-06-2012.pdf
08-02-2012 08-02-2012.pdf
01-11-2011 01-11-2011.pdf
16-06-2011 16-06-2011.pdf
01-02-2011 01-02-2011.pdf
02-09-2010 02-09-2010.pdf
25-06-2010 25-06-2010.pdf
19-01-2010 19-01-2010.PDF
11-09-2009 11-09-2009.PDF
05-02-2009 05-02-2009.PDF
11-09-2008 11-09-2008.PDF
19-02-2008 19-02-2008.PDF
27-09-2007 27-09-2007.PDF
30-08-2007 30-08-2007.PDF
10-10-2006 10-10-2006.PDF
17-01-2006 17-01-2006.PDF
16-09-2005 16-09-2005.PDF
25-01-2005 25-01-2005.PDF