Δοκιμές Πιστοποίησης

ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΣΤΟΣ (/δοκιμή) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μ.Υ. 1 Δοκιμή Εφελκυσμού ASTM E8/E8M 60 € Διαπιστευμένη δοκιμή κατά EN ISO/IEC 17025
ISO 6892-1
ΕΛΟΤ ΕΝ 10002.01
Μ.Y.2 Δοκιμή Εφελκυσμού σε μεσαίους & υψηλούς ρυθμούς παραμόρφωσης Ν/Α κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη
Μ.Y.3 Δοκιμή Θλίψης ASTM E9 60 €
ISO 4506
Μ.Υ.4 Δοκιμή Θλίψης σε μεσαίους & υψηλούς ρυθμούς παραμόρφωσης Ν/Α κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη
Μ.Υ.5 Δοκιμή Λυγισμού ASTM E9 60 €
Μ.Υ.6 Δοκιμή Κάμψης ASTM E290 50 €
ISO 7438
Μ.Υ.7 Δοκιμή Κόπωσης ASTM E466 130 € Διαπιστευμένη δοκιμή κατά EN ISO/IEC 17025
ISO 1099
Μ.Υ.8 Δοκιμή Διάδοσης Ρωγμής σε Κόπωση ASTM E647 300 €
ISO 12108
Μ.Υ.9 Δοκιμή Δυσθραυστότητας ASTM 1820 300 €
Μ.Υ.10 Δοκιμή Σκληρομέτρησης ASTM E92 / ISO 6507 (Vickers) 30 €
ASTM E10 / ISO 6506 (Brinell)
ASTM E18 / ISO 6508 (Rockwell)
Μ.Υ.11 Δοκιμή διαμορφωσιμότητας (FLD) ISO 12004-2 κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη
Μ.Υ.12 Μέτρηση παραμενουσών τάσεων ASTM 837 (hole-drilling method) κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη
Μ.Υ.13 Δοκιμή επιταχυνθείσας διάβρωσης ASTM B117 (Salt Spray) κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη Οι δοκιμές περιλαμβάνουν την αποτίμηση των χαρακτηριστικών διάβρωσης μέσω βασικού μεταλλογραφικού ελέγχου
ASTM G34 (Exfoliation Corrosion)
ASTM G44 (Alternate Immersion)
Μ.Y.14 Δοκιμή εργοδιάβρωσης ASTM G47 150 €
ASTM G49
ASTM G139
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σ.Υ. 1 Δοκιμή Εφελκυσμού ASTM D638 60 €
ISO 527
Σ.Y.2 Δοκιμή Εφελκυσμού σε μεσαίους & υψηλούς ρυθμούς παραμόρφωσης Ν/Α κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη
Σ.Y.3 Δοκιμή Θλίψης ASTM D695 60 €
ISO 604
Σ.Υ.4 Δοκιμή Θλίψης σε μεσαίους & υψηλούς ρυθμούς παραμόρφωσης Ν/Α κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη
Σ.Υ.5 Δοκιμή Κάμψης ASTM D790 50 €
ISO 178
Σ.Υ.6 Δοκιμή Διαστρωματικής Αντοχής ISO 14130 50 €
Σ.Υ.7 Δοκιμή Κόπωσης ASTM D7791 130 €
ISO 13003
Σ.Υ.8 Δοκιμή Διάτμησης ASTM D7078 120 € Εφαρμογή της μεθόδου V-notched rail
Σ.Υ.9 Δοκιμή δυσθραυστότητας (Τύπου Ι - GIC) ASTM D5528 100 € Εφαρμογή των δοκιμών και σε συνδέσεις με κόλλες
ISO 15024
Σ.Υ.10 Δοκιμή δυσθραυστότητας (Τύπου ΙI - GIIC) N/A 100 € Εφαρμογή των δοκιμών και σε συνδέσεις με κόλλες
Σ.Υ.11 Δοκιμή δυσθραυστότητας (Τύπου Ι&II - Mixed Mode) ASTM D6671 150 € Εφαρμογή των δοκιμών και σε συνδέσεις με κόλλες
Σ.Υ.12 Δοκιμή κρούσης ASTM D256 κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη
ISO 180
Σ.Υ.13 Δοκιμή θλίψης μετά από κρούση ASTM D7136 κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη
ASTM D7137
Σ.Υ.14 Δοκιμή θερμικής γήρανσης ASTM D3045 κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη
Σ.Υ.15 Δοκιμή υγρής γήρανσης Ν/Α κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη
Σ.Υ.16 Μη Καταστροφικές Δοκιμές (NDT) N/A κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - KONIAMATA - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.Υ.1 Δοκιμή θλίψης ASTM C469 60 €
A.Y.2 Δοκιμή κάμψης ASTM C78 60 €
ΕΛΟΤ EN 12390-5
ΕΛΟΤ EN 14488.03
ΕΛΟΤ ΕΝ 538
Α.Υ.3 Δοκιμή υδατοπερατότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 539.01 150 €

1. Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ (24%)
2. Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν το κόστος κατασκευής των απαραίτητων δοκιμίων
3. Για μεγάλο αριθμό δοκιμών προσφέρεται έκπτωση στη τιμή μονάδας
4. Το Εργαστήριο δύναται να εφαρμόσει για τις παραπάνω δοκιμές οποιαδήποτε εναλλακτική προδιαγραφή υποδειχθεί και δοθεί από τον πελάτη
5. Πλέον των παραπάνω δοκιμών, το Εργαστήριο μπορεί να σχεδιάσει και να διεξάγει εξειδικευμένες δοκιμές, κατόπιν αιτήματος του πελάτη