Δοκιμές Πιστοποίησης

ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΣΤΟΣ (/δοκιμή) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μ.Υ. 1 Δοκιμή Εφελκυσμού ASTM E8/E8M
Διαπιστευμένη δοκιμή κατά EN ISO/IEC 17025
ISO 6892-1
ΕΛΟΤ ΕΝ 10002.01
Μ.Y.2 Δοκιμή Εφελκυσμού σε μεσαίους & υψηλούς ρυθμούς παραμόρφωσης Ν/Α
Μ.Y.3 Δοκιμή Θλίψης ASTM E9
ISO 4506
Μ.Υ.4 Δοκιμή Θλίψης σε μεσαίους & υψηλούς ρυθμούς παραμόρφωσης Ν/Α
Μ.Υ.5 Δοκιμή Λυγισμού ASTM E9
Μ.Υ.6 Δοκιμή Κάμψης ASTM E290
ISO 7438
Μ.Υ.7 Δοκιμή Κόπωσης ASTM E466
Διαπιστευμένη δοκιμή κατά EN ISO/IEC 17025
ISO 1099
Μ.Υ.8 Δοκιμή Διάδοσης Ρωγμής σε Κόπωση ASTM E647
ISO 12108
Μ.Υ.9 Δοκιμή Δυσθραυστότητας ASTM 1820
Μ.Υ.10 Δοκιμή Σκληρομέτρησης ASTM E92 / ISO 6507 (Vickers)
ASTM E10 / ISO 6506 (Brinell)
ASTM E18 / ISO 6508 (Rockwell)
Μ.Υ.11 Δοκιμή διαμορφωσιμότητας (FLD) ISO 12004-2
Μ.Υ.12 Μέτρηση παραμενουσών τάσεων ASTM 837 (hole-drilling method)
Μ.Υ.13 Δοκιμή επιταχυνθείσας διάβρωσης ASTM B117 (Salt Spray)
Οι δοκιμές περιλαμβάνουν την αποτίμηση των χαρακτηριστικών διάβρωσης μέσω βασικού μεταλλογραφικού ελέγχου
ASTM G34 (Exfoliation Corrosion)
ASTM G44 (Alternate Immersion)
Μ.Y.14 Δοκιμή εργοδιάβρωσης ASTM G47
ASTM G49
ASTM G139
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σ.Υ. 1 Δοκιμή Εφελκυσμού ASTM D638
ISO 527
Σ.Y.2 Δοκιμή Εφελκυσμού σε μεσαίους & υψηλούς ρυθμούς παραμόρφωσης Ν/Α
Σ.Y.3 Δοκιμή Θλίψης ASTM D695
ISO 604
Σ.Υ.4 Δοκιμή Θλίψης σε μεσαίους & υψηλούς ρυθμούς παραμόρφωσης Ν/Α
Σ.Υ.5 Δοκιμή Κάμψης ASTM D790
ISO 178
Σ.Υ.6 Δοκιμή Διαστρωματικής Αντοχής ISO 14130
Σ.Υ.7 Δοκιμή Κόπωσης ASTM D7791
ISO 13003
Σ.Υ.8 Δοκιμή Διάτμησης ASTM D7078
Εφαρμογή της μεθόδου V-notched rail
Σ.Υ.9 Δοκιμή δυσθραυστότητας (Τύπου Ι - GIC) ASTM D5528
Εφαρμογή των δοκιμών και σε συνδέσεις με κόλλες
ISO 15024
Σ.Υ.10 Δοκιμή δυσθραυστότητας (Τύπου ΙI - GIIC) N/A
Εφαρμογή των δοκιμών και σε συνδέσεις με κόλλες
Σ.Υ.11 Δοκιμή δυσθραυστότητας (Τύπου Ι&II - Mixed Mode) ASTM D6671
Εφαρμογή των δοκιμών και σε συνδέσεις με κόλλες
Σ.Υ.12 Δοκιμή κρούσης ASTM D256
ISO 180
Σ.Υ.13 Δοκιμή θλίψης μετά από κρούση ASTM D7136
ASTM D7137
Σ.Υ.14 Δοκιμή θερμικής γήρανσης ASTM D3045
Σ.Υ.15 Δοκιμή υγρής γήρανσης Ν/Α
Σ.Υ.16 Μη Καταστροφικές Δοκιμές (NDT) N/A
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - KONIAMATA - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.Υ.1 Δοκιμή θλίψης ASTM C469
A.Y.2 Δοκιμή κάμψης ASTM C78
ΕΛΟΤ EN 12390-5
ΕΛΟΤ EN 14488.03
ΕΛΟΤ ΕΝ 538
Α.Υ.3 Δοκιμή υδατοπερατότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 539.01