Επιστήμη των Υλικών ΙΙ

Γενικά

Κωδικός: ΜΕΑ_123

Περιγραφή

Λοιπές μηχανικές και τεχνολογικές ιδιότητες (μηχανική συμπεριφορά σε κρούση, σκληρότητα, φθορά, εσωτερική τριβή, συγκολλησιμότητα, κατεργασιμότητα, ελατότητα) – Βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων των μεταλλικών υλικών (βασικοί μηχανισμοί ενίσχυσης, μηχανικές και θερμικές διεργασίες) – Διάβρωση και μέθοδοι προστασίας -Πυρομεταλλουργία – Κονιομεταλλουργία – Μηχανολογικά Υλικά – Σίδηρος και κράματα σιδήρου – Χάλυβες και Χυτοσίδηρος – Ελαφρά μεταλλικά υλικά (Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου, μαγνήσιο και κράματα μαγνησίου) – Βαριά μεταλλικά υλικά (Χαλκός και κράματα χαλκού, Νικέλιο και κράματα νικελίου) – Πολυμερή και Σύνθετα υλικά – Κεραμικά υλικά.

Διδάσκοντες

Πρόγραμμα παραδόσεων

  • Οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται κάθε Τρίτη 9:00-11:00 πμ στην αίθουσα ΑΠ6
  • Οι φροντιστηριακές ασκήσεις γίνονται κάθε Πέμπτη 1:00-3:00 μμ στην αίθουσα ΑΠ5

Διδακτικά βιβλία

  1. Θ. ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ, ΣΠ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ "Εισαγωγή στην επιστήμη των υλικών ΙI", Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Πάτρα (Διδάσκεται στο πανεπιστήμιο).
  2. Γ. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, "Φυσική μεταλλουργία", εκδόσεις Τζιόλα.
  3. N. DOWLING, "Mechanical behavior of materials", Prentice Hall Publishers.
  4. E.E. GDOUTOS, C.A. RODOPOULOS, J.R. YATES, "Problems of fracture Mechanics and Fatigue A Solution Guide" Netherland, Kluwer Academic Publishers
  5. Φυσική Μεταλλουργία, 2η έκδοση, Χαϊδεμενόπουλος Γρηγόρης
  6. Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών, Παντελάκης Σπ. Γ., Τσερπές Κ. Ι.

Εξετάσεις

Η εξέταση του μαθήματος είναι γραπτή και γίνεται χωρίς βοηθήματα (βιβλία, σημειώσεις κτλ).Τα θέματα της εξέτασης είναι απλές ερωτήσεις από τις οποίες προκύπτει η κατανόηση της ύλης από τον φοιτητή και δεν στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του για αποστήθιση