Πειραματικός εξοπλισμός

 • ΜΗΧΑΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ZWICK 200 KN: με δυνατότητα μεταβολής του ρυθμού μετατόπισης από 0.015 - 500 mm/min.

 • ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΩΣΗΣ MTS (250 KN & 100 KN): Σερβοϋδραυλικές μηχανές με εύρος συχνοτήτων έως 104 Hz κατάλληλες για δοκιμές κόπωσης υπό σταθερό ή μεταβαλλόμενο φορτίο, για δοκιμές προσδιορισμού χαρακτηριστικών μεγεθών θραύσης (K IC , COD) καθώς και για δοκιμές εφελκυσμού. Η μηχανή των 250 KN είναι εξοπλισμένη με θερμοκρασιακό θάλαμο για δοκιμές σε θερμοκρασιακό εύρος -100 0C εως 400 0C.
 • ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΘΛΙΨΗ (Schenc 2500 KN): Κατάλληλη για έλεγχο δομικών υλικών και τμημάτων κατασκευών σε θλίψη.
 • 4 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΠΥΣΜΟΥ: Κατάλληλες για δοκιμές ερπυσμού σε θερμοκρασίες έως 1000 οC.

 • ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΚΡΟΥΣΗΣ INSTRON (Dynatup drop tower ).
DSC01844.JPG
 • SPLIT HOPKISON BARS: Κατάλληλη για μηχανικές δοκιμές εφελκυσμού και θλίψης σε πολύ υψηλούς ρυθμούς παραμόρφωσης (>103/sec).

 • ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ.

 • ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΛΑΤΟΝΕΦΩΣΗΣ.

 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ: α) εμβάπτισης, β) εναλλασσόμενης εμβάπτισης, γ) αποφλοίωση.
PICT0214P1010025
 • 4 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΟΔΙΑΒΡΩΣΗΣ (αυτοματοποιημένο σύστημα εναλλασόμενης εμβάπτισης).
DSC02144.JPG
 • ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΩΓΜΩΝ: Κατάλληλο για διάδοση ρωγμών σε στατικά φορτία, φορτία κόπωσης καθώς και για πολλαπλή διάδοση ρωγμών (multi-site damage).
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ: Οπτικό μικροσκόπιο, στερεοσκόπιο, κοπτικός τροχός, λειαντικοί τροχοί και τροχοί στίλβωσης, απαγωγός χημικών καθαρισμών.


 • ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ.
DSCF0347
 • MONAΔA MH KATAΣTPOΦIKΩN EΛEΓXΩN ( C - SCAN , A-SCAN, ακουστική εκπομπή, δινορεύματα, πτώση δυναμικού).
IMG_0224
 • ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 27 ΚΗΖ (Ultrasonic impact treatment - UIT) - ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ CNC (Ultrasonic impact machining)
 • ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΟΠΗΣ (Open Hole drilling)
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΩΓΜΩΝ (μέχρι 10μ)
 • ΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (1100οC).
 • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ (1 τόρνος, 1 ψηφιακή φρέζα,κλπ).