Τεχνολογίες Παραγωγής Πολυμερών & Σύνθετων Υλικών

Γενικά

Περιγραφή

Εισαγωγή στα πολυμερή, πλαστικά και σύνθετα υλικά (ορισμοί, κατηγορίες αυτών και θεμελιώδεις έννοιες). Μέθοδοι μορφοποίησης για την κατασκευή δομικών εξαρτημάτων από ενισχυμένα σύνθετα υλικά με θερμοσκληρυνόμενη και θερμοπλαστική μήτρα (αυτόματες και ημιαυτόματες τεχνικές, τεχνικές μορφοποίησης με το χέρι). Τεχνικές συνένωσης κατασκευών που περιέχουν μέρη από σύνθετα υλικά. Ποιοτικός έλεγχος κατασκευών από σύνθετα υλικά.

Διδάσκοντες

Πρόγραμμα παραδόσεων

Οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται κάθε Δευτέρα 18:00-21:00 στην αίθουσα ΧΗ7.

θέματα εξετάσεων

ΗμερομηνίαΑρχείο
20-09-2007 20-09-2007.PDF
04-04-2002 04-04-2002.PDF