Ανακοινώσεις

Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

17/03/2021

Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (https://www.mead.upatras.gr/) προκήρυξε την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο:

«Τεχνολογία και Επιστήμη των Υλικών για Μηχανολογικές, Αεροναυπηγικές και Αεροδιαστημικές Εφαρμογές».

Τα επιστημονικά αντικείμενα της θέσης περιλαμβάνουν :

• Τεχνολογία και επιστήμη μεταλλικών και συνθέτων υλικών (κατά σειρά προτεραιότητας).

• Προηγμένα υλικά όπως ελαφρά μεταλλικά κράματα, σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας και νανοϋλικά (κατά σειρά προτεραιότητας) για μηχανολογικές, αεροναυπηγικές και αεροδιαστημικές εφαρμογές.

• Μοντελοποίηση υλικών σε διαφορετικές κλίμακες διαστάσεων, από την ατομική μέχρι τη μικρο-μέσο κλίμακα, και συσχέτιση της μικροδομής με τη μηχανική συμπεριφορά των υλικών.

• Πειραματικός χαρακτηρισμός της μορφολογίας και των μηχανικών, ηλεκτρικών και θερμικών ιδιοτήτων με προηγμένες μεθόδους.

• Τεχνολογίες παραγωγής μεταλλικών και συνθέτων υλικών με έμφαση σε προηγμένες τεχνικές (π.χ. τρισδιάστατη εκτύπωση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr) με καταληκτική ημερομηνία την 24η Απριλίου 2021.