Κόπωση Αεροναυπηγικών Κατασκευών

Γενικά

Κωδικός: ΜΕΑ_ΜΕ32

Περιγραφή

Τα υλικά του αεροσκάφους – Βασικές έννοιες της κόπωσης, ορισμοί – Καμπύλες Woehler – Μέθοδοι σχεδιασμού – Σχεδιασμός με ανοχή στη βλάβη – Μηχανισμοί κόπωσης – Επιφάνειες θραύσης κόπωσης – Διάδοση ρωγμής υπό ομαλά σταθερά φορτία κόπωσης – Επίδραση των υπερφορτίσεων και υποφορτίσεων στην διάδοση ρωγμών κόπωσης – Διάδοση ρωγμών κόπωσης υπό πραγματικά ιστορικά κόπωσης δομικών μερών του αεροσκάφους – Κατάσταση πολλαπλής βλάβης κόπωσης και γηράσκον αεροσκάφος – Δομική ακεραιότητα – Περιβαλλοντικές επιδράσεις στην κόπωση των υλικών (διάβρωση, θερμοκρασία) – Κόπωση αεροπορικών κατασκευών.

Διδάσκοντες

Πρόγραμμα παραδόσεων

Οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται κάθε Τετάρτη 9:00-12:00 στην αίθουσα ΧΜ7.

θέματα εξετάσεων

ΗμερομηνίαΑρχείο
13-09-2006 13-09-2006.PDF