Έρευνα

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών δραστηριοποιείται στις παρακάτω επιστημονικές περιοχές:

 • Επιστήμη και τεχνολογία υλικών (ανάπτυξη νέων υλικών και τεχνολογιών παραγωγής, χαρακτηρισμός και προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς υλικών, πιστοποίηση υλικών),
 • Αντοχή υλικών και δομικών στοιχείων (υπολογισμός της αντοχής μεταλλικών υλικών, σύνθετων υλικών, νανοϋλικών και δομικών στοιχείων κατασκευασμένων απο τα παραπάνω υλικά),
 • Ανάλυση κατασκευών (ανάλυση τάσεων, υπολογισμός της δομικής ακεραιότητας και της αντοχής σε κρούση, βελτιστοποίηση κατασκευών),
 • Σχεδιασμός αεροναυπηγικών κατασκευών με βάση την φιλοσοφία της ανοχής στην βλάβη
 • Μηχανική των θραύσεων, και
 • Προσομοίωση και εικονική βελτιστοποίηση προηγμένων κατασκευαστικών τεχνολογιών και διεργασιών.

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των μηχανολογικών εφαρμογών με έμφαση στις αεροναυπηγικές κατασκευές.Η έρευνα διεξάγεται κυρίως στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων

Πρόσφατα προγράμματα:

 • Aeronautical Application of Wrought Magnesium (AEROMAG), CEC, STREP, 2005-2007.
 • Non-Linear Multiscale Analysis of Large Aero-Structures (MUSCA), CEC, STREP, 2005-2007.
 • Modular Joints of Aircraft Composite Structures (MOJO), EC, 2006-2009.
 • Cellular Structures for Impact Performance (CELPACT), EC, 2006-2009.
 • More Affordable Aircraft Through Extended, Integrated & Mature Numerical Sizing (MAAXIMUS), EU FP7, 2008-2013.
 • Simulation Based Solutions for Industrial Manufacture of Large Infusion Composite Parts (INFUCOMP), EU FP7, 2008-2013.
 • Cost Effective Reinforcement of Fastener Areas in Composites (CERFAC), EU FP7, 2010-2014.
 • Extended Non-Destructive Testing for Composite Bonds (ENCOMB), EU FP7, 2010-2014.
 • Innovative Manufacturing of Complicated Ti Components (INMA), EU FP7, 2010-2014.
 • Smart Aircraft in Emergency Situation (SMAES), EU FP7, 2010-2014.

 

Από το 2008 μέχρι σήμερα το Εργαστήριο προεδρεύει του Πανευρωπαϊκού δικτύου European Aeronautics Science Network (EASN Association), το οποίο έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη και αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριοτήτας των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στον ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Αεροναυπηγική Ερευνητική Κοινότητα. Μέλη του δικτύου είναι Καθηγητές των σημαντικοτέρων Πανεπιστημίων της Ευρώπης που ασχολούνται ερευνητικά με την Αεροναυπηγική.

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας διασπείρονται στην ακαδημαϊκή και βιομηχανική κοινότητα μέσω της δημοσίευσης σημαντικού αριθμού εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και της συμμετοχής και διοργάνωσης εθνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων από τα μέλη του Εργαστηρίου.

Τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο έχει διοργανώσει και διοργανώνει τα ακόλουθα συνέδρια:

 • 6th International Conference on Mesomechanics 2004, Patras 2004.
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών, Πάτρα 2007.
 • 1st International Conference of Engineering Against Fracture (ICEAF I), Patras 2008.
 • 2nd International Conference of Engineering Against Fracture (ICEAF II), Mykonos 2011.

 

Στο Εργαστήριο έχουν εκπονηθεί τα τελευταία 20 χρόνια περισσότερες από 20 διδακτορικές διατριβές.