Προσωπικό

Διευθυντής Εργαστηρίου
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα
Παντελάκης Σπύρος Καθηγητής

Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο / Βαθμίδα / Email Τηλέφωνο Fax
Αποστολόπουλος Χάρης
Αναπληρωτής Καθηγητής
charrisa@mech.upatras.gr
2610 969459 2610 997190
Κερμανίδης Θεόδωρος
Ομότιμος Καθηγητής
kermanidis@mech.upatras.gr
2610 997211 2610 997190
Λαμπέας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
labeas@mech.upatras.gr
2610 969498 2610 997190
Παντελάκης Σπύρος
Καθηγητής
pantelak@upatras.gr
2610 969498 2610 997190
Τσερπές Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
kitserpes@upatras.gr
+30 2610 969498 / +30 2610 969439 +30 2610 997190

Διδάκτορες Μηχανικοί
Ονοματεπώνυμο / Θέση / Email Τηλέφωνο Fax
Διαμαντάκος Ιωάννης
diamond@mech.upatras.gr
2610 969498 2610 997190
Κατσιρόπουλος Χρήστος
xkatsiro@mech.upatras.gr
2610 969498 2610 997190
Παπαδόπουλος Μιχάλης
m_papado@mech.upatras.gr
2610 969498 2610 997190
Χάμος Απόστολος
hamosa@mech.upatras.gr
2610 969498 2610 997190

Ε.Ε.ΔΙ.Π.
Ονοματεπώνυμο / Θέση / Email Τηλέφωνο Fax
Ντρενογιάννης Δημήτρης
drenog@mech.upatras.gr

Ε.Τ.Ε.Π.
Ονοματεπώνυμο / Θέση / Email Τηλέφωνο Fax
Καρβέλης Στέφανος
karvelis@upatras.gr
Μοναχογυιού Ελένη
emonax@mech.upatras.gr

Ι.Δ.Α.Χ.
Ονοματεπώνυμο / Θέση / Email Τηλέφωνο Fax
Κουτσολιάκου Αρχοντούλα
akouts@mech.upatras.gr, ltsm@mech.upatras.gr
Ρουμελιώτη Βασιλική
valia@mech.upatras.gr
Σωτηροπούλου Ελένη
elenis@mech.upatras.gr