Προσωπικό

Διευθυντής Εργαστηρίου
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα
Παντελάκης Σπύρος Ομότιμος Καθηγητής

Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο / Βαθμίδα / Email Τηλέφωνο Fax
Αποστολόπουλος Χάρης
Καθηγητής
charrisa@mech.upatras.gr
2610 969459 2610 997190
Κερμανίδης Θεόδωρος
Ομότιμος Καθηγητής
kermanidis@mech.upatras.gr
2610 997211 2610 997190
Λαμπέας Γεώργιος
Καθηγητής
labeas@mech.upatras.gr
2610 969405 2610 997190
Παντελάκης Σπύρος
Ομότιμος Καθηγητής
pantelak@upatras.gr
2610 969497 2610 997190
Τσερπές Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
kitserpes@upatras.gr
+30 2610 969498 / +30 2610 969439 +30 2610 997190

Διδάκτορες Μηχανικοί
Ονοματεπώνυμο / Θέση / Email Τηλέφωνο Fax
Κατσιρόπουλος Χρήστος
xkatsiro@mech.upatras.gr
2610 969498 2610 997190
Κουλούρης Κωνσταντίνος 2610 996377
Πολυδωροπούλου Παναγιώτα
ppolydor@mech.upatras.gr
2610 996370
Φλώρος Ιωάννης
giannisflo@upatras.gr
2610 997789
Φωτόπουλος Κωνσταντίνος
fotopk@mech.upatras.gr
2610 996368

Ε.Τ.Ε.Π.
Ονοματεπώνυμο / Θέση / Email Τηλέφωνο Fax
Καρβέλης Στέφανος
karvelis@upatras.gr
2610 996375 2610 997304

Ι.Δ.Α.Χ.
Ονοματεπώνυμο / Θέση / Email Τηλέφωνο Fax
Ρουμελιώτη Βασιλική
valia@mech.upatras.gr