Παντελάκης Σπύρος

Βαθμίδα: Ομότιμος Καθηγητής
Τηλέφωνο:
2610 969497
Fax:
2610 997190
Email:

Βιογραφικό Σημείωμα

Όνομα - Επώνυμο: Σπύρος Παντελάκης
Τόπος & ημερομηνία γέννησης: Πειραιάς, Ελλάδα 13/07/1953
Υπηκοότητα: Ελληνική
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 1 παιδί
Τωρινή επαγγελματική θέση: Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΣΠΟΥΔΕΣ
1979 Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, RWTH Aachen , Γερμανία
1983 Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός, RWTH Aachen , Γερμανία
Διατριβή : Kriechverhalten metallischer Werkstoffe bei Zeitveraenderlicher Spannung. (Συμπεριφορά ερπυσμού μεταλλικών υλικών υπό χρονικά μεταβαλλόμενες τάσεις)
Γλώσσες : Γερμανικά, Αγγλικά

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρεία (ιδρυτικό μέλος), Ελληνική Εταιρεία Θραυστομηχανικής (ιδρυτικό μέλος), Deutsche Gesellschaft fu e r Metall k unde ( D . G . M .), American Society of Materials , International Society of Mesomechanics , European Structural Integrity Society ( ESIS ).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Μάρτιος 1979 - Φεβρουάριος 1986 Ερευνητής στο Ινστιτούτο Υλικών του Πολυτεχνείου Α achen ( RWTH )
Αύγουστος 1986 - Φεβρουάριος 1987 EBO , Διεύθυνση Ανάπτυξης
Φεβρουάριος 1987 - Νοέμβριος 1988 ΕΑΒ, Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης, Υπεύθυνος για την τεχνολογική περιοχή των Προηγμένων Υλικών
Νοέμβριος 1988 - Μάρτιος 1993 Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μάρτιος 1993 - Σεπτέμβριος 1999 Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σεπτέμβριος 1999 - σήμερα Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σεπτέμβριος 2003 - 2007 Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 1. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών με έμφαση στην Αεροναυπηγική. Ειδικότερα:
  • Μηχανική Συμπεριφορά των Υλικών, Δομική Ακεραιότητα, Μηχανική της Βλάβης, Πειραματική Θραυστομηχανική, Κόπωση Αεροπορικών Υλικών και Κατασκευών, Γηράσκον Αεροσκάφος, Τεχνολογία Συνθέτων Υλικών, Μεσομηχανική
 2. Ερευνητική δραστηριότητα
  • Συμμετοχή σε περισσότερα από 50 Ευρωπαϊκά και 15 Εθνικά προγράμματα έρευνας (BRITE , EURAM , Aeronautics , ΕΠΕΤ, ΠΑΒΕ, ΠΕΝΕΔ, κλπ.), στα περισσότερα ως επιστημονικός υπεύθυνος από ελληνικής πλευράς.
  • Συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά προγράμματα Αεροναυπηγικής :
   • Development of Techniques for Processing of ' Large ' Organic Sheets , Thermoplastic Pre-Pregs, Ribbons & Foils (EURAM), 1988-1991.
   • Development of an Advanced Ice Protection System ( CAPRI ), CEC, BRITE/EURAM 1990-1991
   • Investigation of Aluminium - Lithium Alloys for Damage Tolerant Applications (BRITE/EURAM), CEC, BRITE/EURAM, 1990-1992
   • Advanced Aluminium - Precision Casting for Integrally Stiffened Net-Shape Components (ADVACAST), CEC, BRITE/EURAM, ΓΓΕΤ , 1991-1995
   • Development of a New Aluminium Alloy for Use at 1500C (NEWAL), CEC, BRITE/EURAM, 1992-1995
   • Process Integrated Cost Analysis Tool (PICANT), CEC, BRITE/EURAM, 1992-1996
   • Crashworthiness for Commercial Aircraft, (CRASH), CEC, BRITE/AERONAUTICS, 1993-1995
   • Development of Superplastic Forming Method for the Production of Advanced Composite Materials (National project, ΓΓΕΤ , ΠΕΝΕΔ '91), 1993-1996
   • Fatigue Life and Residual Strength of Corroded Structures, National Project, CEC, ΓΓΕΤ , EPET II#30, 1995-1999
   • Structural Maintenance of Ageing Aircraft (SMAAC), CEC, BRITE/AERONAUTICS, 1996-1999
   • Commercial Aircraft - Design for Crash survivability (CRASURV), CEC, BRITE/AERONAUTICS, CASA-PATEC, 1996-2000
   • Efficient Design and Verification of Composite Structures (EDAVCOS), CEC, BRITE/AERO, 1998-2001
   • Integrated Design Environment for Simulation and Numerical Analysis of Production Processes (D-SIGN), CEC, BRITE/EURAM, 1998-2001
   • Long Term Creep and Thermal-Cycling Behaviour of Aluminium Alloys (CREEPAL), ΕΟΚ , 1999-2001
   • Integrated remote monitoring and Safety diagnosis for Civil Engineering Constructions with emphasis in Bridges, National Project, ΓΓΕΤ, ΠΑΒΕ ΄99 [ANCO], 2000-2001
   • Economical and Safe Design of Pressure Equipment applying New Modern Steel Products (ECOPRESS), CEC, BRITE/EURAM, 2000-2002
   • Crashworthiness of Aircraft for High Velocity Impact (CRAHVI), CEC, 2001-2004
   • Advanced Design Concepts and Maintenance by Integrated Risk Evaluation for Aerostructures (ADMIRE), EC, GROWTH, 2000-31/01/2005
   • Technology Application t
   • the Near Term Business Goals and Objectives of the Aerospace Industry (TANGO), (EC, GROWTH) , 2000-2004
   • Improve and Assess Repair Capability of Aircraft Structures (IARCAS), (EC, GROWTH), 2001-2005
   • European Aeronautics Science Network (EASN), (EC), 2002-2005
   • Investigation on Damage Tolerance Behaviour of Aluminium Alloys (IDA), (EC, GROWTH), 2002-2005
   • Power Optimised Aircraft (POA), (EC, GROWTH), 2002-2005
   Μερικά από αυτά, πρόσφατα ή σε εξέλιξη είναι:
   • Technologies And TEchniques for new Maintenance concepts (TATEM), ( AERO/IP), 2004-2006
   • Development of short distance WELding concepts for AIRframes (WELAIR), ( AERO/STREP), 2004-2006
   • Development of Innovative and Advanced Laminates for Future Aircraft STructures (DIALFAST), ( AERO/STREP), 2004-2006
   • ECOnomic Advanced SHAping ProcEsses for integral structures (ECOSHAPE), ( AERO/STREP), 2004-2006
   • Development and INnovative for Advanced ManufacturIng of Thermoplastics (DINAMIT), (EC), 2004-2007
   • Innovative Fatigue & Damage Tolerance Methods for the Application of new Structural Concepts (DATON), CEC, STREP, 2005-2007
   • Non-Linear Multiscale Analysis of Large Aero-Structures (MUSCA), CEC, STREP, 2005-2007
   • Advanced Low Cost Aircraft Structures (ALCAS), CEC, STREP, 2005-2007
   • A Concurrent Approach t
   • Manufacturing Induced Part Distortion in Aerospace Components (COMPACT), CEC, STREP, 2005-2007
   • Aeronautical Application of Wrought Magnesium (AEROMAG), CEC, STREP, 2005-2007
   • Modular Joints of Aircraft Composite Structures (MOJO), EC, 2006-2009
   • Cellular Structures for Impact Performance (CELPACT), EC, 2006-2009
   • Cost Effective Integral Metallic Structures (COINS), EC, 2006-2009
   • Cost Effective Small Aircraft (CESAR), EC, 2006-2009
   • Production Technologies Based on Binder Yarns (PRECARBI), EC, 2006-2009
   • Advanced Bonding Technologies for Aircraft Structures (ABITAS), EC, 2006-2009
   • SMEs Services for Collaborative Aerospace Technical Research (SCRATCH), EC, 2006-2007
   • European Aeronautics Science Network (EASN II), EC , 2006-2008
   • Industrialization of Manufacturing Technologies for Composite Profiles for Aerospace Application (IMac-PRO), EU FP7, 2008-2011.
   • More Affordable Aircraft Through Extended, Integrated & Mature Numerical Sizing (MAAXIMUS), EU FP7, 2008-2013.
   • Advanced Dynamic Validations using Integrated Simulation & Experimentation (ADVISE), EU FP7, 2008-.... .
   • Simulation Based Solutions for Industrial Manufacture of Large Infusion Composite Parts (INFUCOMP), EU FP7, 2008-2013(?).
   • Stimulating Ukraine-EU Aeronautics Research Co-operation (AERO-UKRAINE), EU FP7, 2009-..... .
   καθώς και σε αριθμό εθνικών προγραμμάτων.

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • Επιστημονικός Σύμβουλος στην διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Ε.Α.Β. (1988 - 1992)
 • Συνιδρυτής του Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών και Κατασκευών ISTRAM και μέλος του διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου (1991 - σήμερα)
 • Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κεραμικών και Πυριμάχων Υλικών Α.Ε.(1994 - 2000) .
 • Επιστημονικός συντονιστής στην Ελλάδα του Ευρωπαϊκού δικτύου SCRATCH για την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Αεροναυπηγική και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του δικτύου (1999 έως σήμερα) .
 • Συντονιστής του Πανευρωπαϊκού Δικτύου 'European Aeronautics Science Network' (EASN). Το δίκτυο συντονίζει τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με ερευνητική δραστηριότητα στην Αεροναυπηγική. Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Ισραήλ, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία) (Ιανουάριος 2002 - σήμερα)
 • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του EASN Association (2008-....)
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης στην Αεροναυπηγική η οποία συστάθηκε από το Advisory Council Aeronautical Research in Europe, (ACARE), (2005-σήμερα).
 • Μέλος της Επιτροπής της ACARE για το περιεχόμενο του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα στην Αεροναυπηγική (2004-σήμερα).
 • Εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Επιτροπή Βιομηχανικής Πολιτικής της European Space Agency (2005-σήμερα).
 • Κριτής άρθρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Κριτής Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών προγραμμάτων ( BRITE , EURAM , Aeronautics , EUREKA , ΠΑΒΕ, κλπ) και 5 φορές κριτής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Αεροναυπηγικής (Aeronautics)
 • Μέλος της διεθνούς οργανωτικής επιτροπής μεγάλου αριθμού διεθνών συνεδρίων ( Mesomechanics 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, GRACM 2002, ICMEN 2002, ICF 11, ECF 16, ICMEN 2005, WCMM 19, κλπ)
 • Πρόεδρος του 6 ου διεθνούς Συνεδρίου Mesomechanics 2004 (Πάτρα 2004)
 • Διευθυντής του θερινού σχολείου Summer School on 'Nanotechnology', Πανεπιστήμιο της Ancona, Σεπτέμβριος 2006.
 • Μέλος της συντονιστικής επιτροπής ερευνητικής συνεργασίας του Πανεπιστημιακού Δικτύου ΕΑSN με τα ερευνητικά κέντρα της EADS.
 • Μέλος του ACARE ' s Plennary ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Αεροναυπηγικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας (2006-σήμερα)
 • Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μεταλλουργικής Εταιρείας (2004-2007).
 • Πρόεδρος της Ειδικής Τεχνολογικής Ενότητας « Advanced Composite Structures » στο πλαίσιο του Συνεδρίου ' First European Air and Space Conference Century Perspectives ( CEAS )' που οργανώθηκε από την Ένωση των Ευρωπαϊκών Επιστημονικών Συλλόγων των Αεροναυπηγών της Ευρώπης (Βερολίνο 2007).
 • Πρόεδρος του 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μεταλλικών Υλικών (Πάτρα 2007).
 • Πρόεδρος του 1 ου Διεθνούς Συνεδρίου ICEAF (1 st Inter . Conf. of Engineering Against Fracture) ( Πάτρα 2008)
 • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μεταλλουργικής Εταιρείας (2008-σήμερα)
 • Μέλος του Editorial Board για την δημοσίευση μιας σειράς βιβλίων που αφορά 'Computational & Experimental Methods in Structures' που θα εκδοθούν απ' τον εκδοτικό οίκο ' Imperial College Press ' (2008-σήμερα).

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
 1. Βιβλία και Πανεπιστημιακές Παραδόσεις
  • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Ι και ΙΙ (2 τόμοι, από κοινού με τον Καθηγητή Θ. Κερμανίδη), Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πρώτη Έκδοση 1990.
  • Μηχανική Συμπεριφορά Μεταλλικών Υλικών, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πρώτη Έκδοση 1990.
  • Τεχνολογίες Παραγωγής Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών, Πανεπ. Παραδόσεις 1990, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πρώτη Έκδοση 1990.
  • Multiscaling in Applied Science & Emerging Technology : Πρακτικά του 6 ου Συνεδρίου Μεσομηχανικής (από κοινού με τους Καθηγητές G . C . Sih και Θεοδ. Κερμανίδη).
  • 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών: Πρακτικά Συνεδρίου, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2007.
  • Engineering Against Fracture : Πρακτικά του 1 ου Συνεδρίου (από κοινού με τον Καθηγητή κ. Χρ. Ροδόπουλο), Εκδόσεις Springer Verlag , 2009.
 2. Κεφάλαια σε βιβλία
  • Sp . Pantelakis and G . Labeas " Constant and Variable Amplitude Fatigue Damage of Laminated Fibrous Composites ", In: "Failure Analysis of Industrial Composite Materials", McGraw-Hill , New York , 2000,pp. 247-298.
  • Sp. G. Pantelakis and P. Papanikos Contribution with 22 Problems on Fatigue and Fracture Mechanics to the Book: ''Problems of Fracture Mechanics and Fatigue: A Solution Guide'' , Edited by E.E. Gdoutos, C.A. Rodopoulos, J.R. Yates, Kluwer Academic Publishers, London, 2004.
  • J. R. Kissell, Sp. G. Pantelakis, G.N. Haidemenopoulos" The Effect of Corrosion and Hydrogen Embrittlement on the Mechanical Behaviour of Aluminium Aircraft Alloys ", In: "Handbook of Advanced Materials", Wiley Interscience , New Jersey , 2004, p.p 321-463.
  • Sp. G. Pantelakis, Al. Th. Kermanidis '' Fatigue Crack Growth of Aircraft Aluminum Alloys'' , In: '' Multiscale Fatigue Crack Initiation and Propagation of Engineering Materials: Structural Integrity and Microstructural Worthiness'', Edited by George C. Sih, Springer, United Kingdom , 2008, p.p. 345-366.
  • Sp. G. Pantelakis, Al. Th. Kermanidis ''Effect of Corrosion on the Mechanical Behaviour of Aircraft Aluminum Alloys'' , In: ''Corrosion Control in the Aerospace Industry'', Edited by Samuel Benavides, Woodhead Publishing Limited & CRC Press LLC, England , 2009, p.p. 67-108.