Ανακοινώσεις Μαθημάτων


Εργαστήριο Αντοχής Υλικών ΙΙ

23/02/2010, Μαθήματα

Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών που οφείλουν το μάθημα εργαστήριο αντοχής υλικών ΙΙ και επιθυμούν να το παρακολουθήσουν μπορούν να το δηλώσουν στον Κ. Καρβέλη Στέφανο στην είσοδο του Εργαστηρίου Τεχνολογία και Αντοχή Υ...


Μπορείτε επίσης να δείτε Ανακοινώσεις Συνεδρίων και Γενικές Ανακοινώσεις.