Ανακοινώσεις Μαθημάτων


Αντοχής Υλικών ΙΙ

25/02/2010, Μαθήματα

Η ώρα διδασκαλίας του μαθήματος Αντοχή Υλικών ΙΙ της Δευτέρας μεταφέρεται από 09:00-11:00 σε 10:00-12:00 στο ΑΠ5.

Εργαστήριο Αντοχής Υλικών ΙΙ

23/02/2010, Μαθήματα

Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών που οφείλουν το μάθημα εργαστήριο αντοχής υλικών ΙΙ και επιθυμούν να το παρακολουθήσουν μπορούν να το δηλώσουν στον Κ. Καρβέλη Στέφανο στην είσοδο του Εργαστηρίου Τεχνολογία και Αντοχή Υ...


Μπορείτε επίσης να δείτε Ανακοινώσεις Συνεδρίων και Γενικές Ανακοινώσεις.