Ανακοινώσεις


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

24/10/2011, Γενικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι" "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ι & ΙΙ" "ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι" "ΕΛΑΦΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ" "ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ"   ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΚΑΡΒΕ...


Μπορείτε επίσης να δείτε Ανακοινώσεις Συνεδρίων και Ανακοινώσεις Μαθημάτων.