Ανακοινώσεις

Τεχνολογίες Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών

27/01/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος «Τεχνολογίες Πολυμερών & Σύνθετων Υλικών» θα γίνει προφορικά στις 29/01/2020 στις 11.00 στο Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών.

Εκ του Εργαστηρίου