Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ

14/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και τις εργαστηριακές ομάδες για τις εργαστηριακές ασκήσεις στο μάθημα Αντοχή Υλικών ΙΙ.

Πρόγραμμα

Ομάδες

 

Εκ του Εργαστηρίου