Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

10/11/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

"ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι"

"ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ι & ΙΙ"

"ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ"

"ΕΛΑΦΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι"

 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ&ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 9:00 έως 12:00