Πλοήγηση στο δικτυακό τόπο

Ο Ιστότοπος του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών έχει σχεδιαστεί ώστε η πλοήγηση να είναι απλή και να μπορεί κάθε χρήστης να βρει την πληροφορία που αναζητά και να γνωρίζει τη θέση του μέσα από τον Ιστότοπο.

Κάθε σελίδα περιέχει τα παρακάτω σημεία που δηλώνουν τη θέση του

1. Τίτλος Παρούσας Ενότητας
2. Σύνδεσμοι της διαδρομής ως την τρέχουσα ενότητα
3. Βασικό δενδρικό μενού και επιλεγμένο τμήμα

Βοηθητικούς συνδέσμους

4. Σύνδεσμος προς την αρχική σελίδα
5. Συντομεύσεις Βοήθειας
6. Αλλαγή γλώσσας παρουσίασης

Άμεση πρόσβαση σε χρήσιμα στοιχεία

7. Ανακοινώσεις
8. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι