Αναζήτηση πληροφορίας

Ο Ιστότοπος διαθέτει αναζήτηση για όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών. Ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει οποιαδήποτε λέξη και εμφανίζονται αποτελέσματα κατηγοριοποιημένα ανάλογα με το σημείο του ιστοτόπου στο οποίο βρέθηκαν αποτέλεσματα.