Ανάλυση Αεροπορικών Κατασκευών Ι

Γενικά

Κωδικός: 24ΑΜ12

Περιγραφή

Η φιλοσοφία της ελαφράς σχεδίασης και οι αρχές της αντοχής στον σχεδιασμό ελαφρών κατασκευών – Αρχές σχεδιασμού. Ανάλυση λεπτότοιχων φορέων με κλειστή ή ανοιχτή διατομή – κέντρο διάτμησης – συνθήκη μη στρέβλωσης κλειστής διατομής, στρεπτοκαμπτικά προβλήματα λεπτότοιχων φορέων. Ανάλυση λεπτότοιχων δοχείων υπό εσωτερική/εξωτερική πίεση, καμπτικές διαταραχές εξαιτίας γεωμετρικών ασυνεχειών. Θεωρία διατμητικών ροών – ανάλυση διατμητικών φορέων με κλειστή ή ανοιχτή διατομή με 2, 3 ή m- πέλματα με επίπεδο ή καμπύλο κορμό. Εξομοίωση διατμητικού φορέα με δικτύωμα και προσδιορισμός στατικής αοριστίας διατμητικών φορέων. Ανάλυση απλών αεροναυπηγικών δομών (ατράκτος - πτερύγιο σε κάμψη, στρέψη και διάτμηση, ανάλυση νευρώσεων πτερυγίου). Παραμορφώσεις λεπτότοιχων φορέων. Αρχή Δυνατών έργων – Μέθοδος μοναδιαίας δύναμης. Μέθοδος MAXWELL-MOHR. Εφαρμογές.

Διδάσκοντες

Πρόγραμμα παραδόσεων

  • Οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται κάθε Τρίτη 16:00-20:00 πμ στην αίθουσα XM7.
  • Οι φροντιστηριακές ασκήσεις γίνονται κάθε Πέμπτη 9:00-11:00 πμ στην αίθουσα ΣΕΜ

θέματα εξετάσεων

ΗμερομηνίαΑρχείο
15-01-2013 15-01-2013.pdf
27-06-2012 27-06-2012.pdf
08-02-2012 08-02-2012.pdf
23-11-2011 23-11-2011.pdf
01-07-2011 01-07-2011.pdf
12-02-2011 12-02-2011.pdf
09-09-2010 09-09-2010.pdf
25-06-2010 25-06-2010.pdf
04-02-2010 04-02-2010.PDF
11-09-2009 11-09-2009.PDF
05-02-2009 05-02-2009.PDF
11-09-2008 11-09-2008.PDF
12-02-2008 12-02-2008.PDF
06-10-2007 06-10-2007.PDF
30-09-2007 30-09-2007.PDF
08-09-2007 08-09-2007.PDF
13-10-2006 13-10-2006.PDF
10-10-2006 10-10-2006.PDF
11-02-2006 11-02-2006.PDF
19-09-2005 19-09-2005.PDF
24-01-2005 24-01-2005.PDF