28-30 Μαΐου 2008

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Αντικείμενο Συνεδρίου

The scope of the conference is to attract interdisciplinary work in the areas of design and prevention of fracture. Works are expected to cover a number of different technological areas including aeronautics, construction, automotive, etc.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

κα. Ε. Σωτηροπούλου elenis@mech.upatras.gr

Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αντοχής Υλικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη, Ριον 26500
Τηλ: +30 2610 969498
Φαξ: +30 2610 997190

Υπό την αιγίδα

Under the auspices of