22-24 Ιουνίου 2011

Μύκονος

Royal Myconian & Myconian Imperial Resorts

Αντικείμενο Συνεδρίου

Σκοπός του συνεδρίου είναι να προσελκύσει ερευνητές και μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του σχεδιασμού και της πρόληψης έναντι της θραύσης. Οι επιστημονικές εργασίες που αναμένεται να παρουσιαστούν στο συνέδριο θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών περιοχών ανάμεσα στις οποίες η αεροναυπηγική, οι επίγειες μεταφορές, οι θαλάσσιες μεταφορές, η εμβιομηχανική κ.α.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

κα. Ε. Σωτηροπούλου elenis@mech.upatras.gr


Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αντοχής Υλικών


Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών


Πανεπιστήμιο Πατρών


Πανεπιστημιούπολη, Ριον 26500


 


Τηλ: +30 2610 969498


Φαξ: +30 2610 997190

Διοργανωτές


  • Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών - Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπισημίου Πατρών

  • Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε)

Υπό την αιγίδα

  • The Federation of European Materials Societies
  • European Aeronautics Science Network