Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΩΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

20/01/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις των μαθημάτων "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" και "ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ" θα διεξαχθούν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων. Η εξέταση του μαθήματος "ΚΟΠΩΣΗ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" θα πραγματοποιηθεί προφορικά την ημερομηνία και ώρα που προβλέπει το πρόγραμμα των εξετάσεων στο Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών.

 

Εκ του Εργαστηρίου Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών