Ανάλυση Αεροπορικών Κατασκευών ΙΙ

Γενικά

Κωδικός: 24ΑΜ16

Περιγραφή

Ανάλυση τάσεων και παραμορφώσεων σε στατικά αόριστους διατμητικούς φορείς, Ανάλυση πτερυγίων με πολυκυψελωτή διατομή σε κάμψη, διάτμηση και στρέψη. Φαινόμενα μεταφοράς δυνάμεων – διατμητική υστέρηση. Ανάλυση συνδέσεων ελασμάτων με την θεωρία των διατμητικών ροών. Λεπτότοιχοι κιβωτοειδείς φορείς με εγκάρσιες νευρώσεις σε στρέψη – απόσβεση ιδιοδυνάμεων και ιδιορροπών. Δακτύλιοι και πλαίσια ενίσχυσης λεπτότοιχων φορέων, μέθοδος ελαστικού κέντρου. Προβλήματα λυγισμού – Μέθοδος Galerkin, Μέθοδος Ritz. Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός, πλευρική εκτροπή υψίκορμων δοκών. Λυγισμός λεπτών πλακών, φαινόμενα τοπικού λυγισμού και οριακή αντοχή λεπτότοιχων προφίλ σε θλίψη. Λυγισμός ενισχυμένων ελασμάτων, και μεταλυγισμική συμπεριφορά διατμητικού φορέα.

Διδάσκοντες

Πρόγραμμα παραδόσεων

  • Οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται κάθε Πέμπτη 18:00-20:00 μμ στην αίθουσα ΧΜ7.
  • Οι φροντιστηριακές ασκήσεις γίνονται κάθε Παρασκευή 9:00-11:00 πμ στην αίθουσα ΣΕΜ

θέματα εξετάσεων

ΗμερομηνίαΑρχείο
14-06-2012 14-06-2012.pdf
25-01-2012 25-01-2012.pdf
23-06-2011 23-06-2011.pdf
04-02-2010 04-02-2010.PDF
27-09-2008 27-09-2008.PDF
24-06-2008 24-06-2008.PDF
14-07-2007 14-07-2007.PDF
13-10-2006 13-10-2006.PDF
13-09-2006 13-09-2006.PDF
29-09-2005 29-09-2005.PDF