Εισαγωγή στη Θραυστομηχανική

Γενικά

Περιγραφή

Φαινόμενα θράυσης. Γραμμική μηχανική των θραύσεων-Θεωρία Griffith και κριτήριο αστοχίας. Η έννοια των συντελεστών έντασης τάσεων και μέθοδοι προσδιορισμού αυτών ( Μιγαδικές συναρτήσεις Westergard, Αριθμητικές μέθοδοι, πειραματικές μέθοδοι). Παράμετροι που επηρεάζουν τον συντελεστή έντασης τάσεων- επίδραση της πλαστικής ζώνης. Η έννοια του κρίσιμου συντελεστή έντασης τάσεων. Πειραματικές τεχνικές προσδιορισμού του κρίσιμου συντελεστή έντασης τάσεων. Η έννοια της απομένουσας αντοχής. Προσδιορισμός κρίσιμου μήκους ρωγμής – προσδιορισμός κρίσιμου φορτίου αστοχίας. Κριτήρια συμπεριφοράς ρωγμών σε σύνθετες καταπονήσεις και όρια ισχύος της γραμμικής Μηχανικής των θραύσεων.Μη γραμμική μηχανική των θραύσεων-η έννοια του J-ολοκληρώματος και η έννοια του ανοίγματος των χειλέων της ρωγμής ως κριτήρια αστοχίας. Θραύση κόπωσης και μοντέλα πρόβλεψης της διάρκειας ζωής δομικών εξαρτημάτων σε κόπωση, προβλήματα αλληλεπίδρασης φορτίων κόπωσης. Διάδοση ρωγμής σε μεταβλητές καταπονήσεις.

Διδάσκοντες

Πρόγραμμα παραδόσεων

  • Οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται κάθε Τρίτη 9:00-11:00 πμ στην αίθουσα ΑΠ5.
  • Οι φροντιστηριακές ασκήσεις γίνονται κάθε Πέμπτη 9:00-11:00 πμ στην αίθουσα ΑΠ5

Διδακτικά βιβλία

1.ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,''ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΘΡΑΣΕΩΝ''.ΠΑΤΡΑ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ , (Διδάσκεται στο πανεπιστήμιο)
2. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος,''Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ'',Θεσσαλινίκη,ΤΖΙΟΛΑ 3. WILLIAM D.CALLISTER,JR, ''ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ''.ΕΚΔΟΣΗ 5 , Θεσσαλινίκη, ΤΖΙΟΛΑ

4.ΜΙΚΕ ΑSΗΒΥ & KARA JOHNSON ''Υλικά και Σχδιασμός'' Αθηνα,ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ,2002

Εξετάσεις

Η εξέταση του μαθήματος είναι γραπτή και γίνεται χωρίς Βοηθήματα ( βιβλία, σημειώσεις κτλ).Τα θέματα τις εξέτασης είναι απλές ερωτήσεις από τις οποίες προκύπτει η κατανόηση της ύλης από τον φοιτητή και δεν στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του για αποστήθιση

θέματα εξετάσεων

ΗμερομηνίαΑρχείο
02-09-2009 02-09-2009.PDF
18-02-2009 18-02-2009.PDF